chương trình đào tạo đại học

DANH SÁCH: Ban chỉ đạo, ban giám khảo, ban thư ký NVSP Khoa LLCT - GDCD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LLCT - GDCD

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Hà nội, ngày 25 tháng 9  năm 2015

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO, BAN GIÁM KHẢO, BAN THƯ KÍ

 

I. BAN CHỈ ĐẠO

            1. TS. Đào Đức Doãn                       - Trưởng Khoa                      - Trưởng ban

            2. TS. Phạm Việt Thắng                   - Phó trưởng Khoa                - Ủy viên

3.  TS. Dương Văn Khoa                               -  Phó trưởng Khoa                          -  Ủy viên

4. ThS. Dương Thị Thúy Nga          - Trợ lý NVSP                       - Ủy viên thư ký

5. ThS. Trần Trung Dũng                 - Trợ lý CT-VT                      - Ủy viên

6. ThS. Nguyễn Gia Thiện               - Bí thư liên chi đoàn Khoa             - Ủy viên

7. ThS. Nguyễn Thu Hương                        - Bí thư chi đoàn cán bộ       - Ủy viên

II. BAN GIÁM KHẢO, BAN TỔ CHỨC, THƯ KÍ

1.     Phn thi trình bày bng

            - Đối tượng: Sinh viên K62, K63, K64, K65

- Thời gian : 7giờ30 ngày 07/11/2015

- Địa điểm thi: Tầng 3 nhà V.

- Yêu cầu và tiêu chí chấm điểm:

Mỗi chi đoàn - lớp cử 1 đại diện tham gia (Nữ trang phục áo dài, nam áo trắng sơ vin quần sẫm màu), thời gian cho mỗi thí sinh thực hiện là 10 phút. Nội dung thi do ban tổ chức chuẩn bị.

Điểm chấm cho phần thi này là 20 (Viết đúng chính tả, đúng, đủ nội dung: 10 điểm; Trình bày bảng khoa học: 5 điểm ;Viết chữ đẹp: 5 điểm)

-  Ban Giám khảo, tổ chức:

1) TS. Ngô Thái Hà              - Tổ KTCT     - Trưởng ban GK

2) TS. Trần Thanh Hương   - Tổ LSĐ        - Giám khảo

3) ThS. Đoàn Thị Thoa        - Tổ GDCD    - Giám khảo

4) ThS . Lưu Thị Thu Hà     - Tổ PPDH     - Tổ chức, dẫn chương trình

5) ThS. Nguyễn Quang Đức- Tổ GDCD    - Thư kí

2. Phần thi chế tạo đồ dùng dạy học

            - Đối tượngSinh viên K62, K63, K64, K65

- Thời gian thi7giờ30 ngày 07/11/2015

            - Địa điểm thi:   P201 - nhà V.

- Yêu cầu và tiêu chí chấm điểm:      

             Đồ dùng dạy học dự thi phải tự làm, phải có ý nghĩa gắn với nội dung môn GDCD và các môn học được nghiên cứu và giảng dạy của Khoa LLCT – GDCD.         

            Trong quá trình đánh giá và chấm điểm, đồ dùng dạy học dự thi phải được thuyết minh về nội dung và ý nghĩa (thời gian thuyết minh không quá 5 phút).

Điểm chấm cho phần thi này là 30 (Hình thức, khả năng ứng dụng: 20 điểm; Thuyết minh: 10 điểm).

- Ban Giám khảo, tổ chức

1) TS. Nguyễn Văn Phúc     - Tổ KTCT     - Trưởng ban GK

2)  ThS. Trần Trung Dũng   - Tổ GDCD   - Giám khảo

3)  ThS. Nguyễn Thị Nga     - Tổ GDCD    -  Giám khảo

4) ThS. Nguyễn Thị Mai      - Tổ KTCT     - Tổ chức, dẫn chương trình

5) Vũ Thị Mỹ Hạnh              - Tổ LSĐ        - Thư kí

            3. Phần thi thiết kế một hoạt động giáo dục cho học sinh

            - Đối tượng:   Sinh viên  K62, K63, K64, K65

- Thời gian thi7giờ30 ngày 07/11/2015

            - Địa điểm thi:  P202 – Nhà V

- Yêu cầu và tiêu chí chấm điểm:  

Sản phẩm của mỗi đội được thiết kế trên giấy A4, đóng thành quyển trong đó nêu rõ: tên hoạt động, đối tượng thụ hưởng hoạt động, mục tiêu của hoạt động, cách thức tổ chức và tiến hành hoạt động, ý nghĩa rút ra từ hoạt động.  

          Hoạt động giáo dục có thể được thiết kế với các hình thức: thảo luận chuyên đề, giao lưu với người trong cuộc, hội thi (văn nghệ, hiểu biết, thanh lịch..), trò chơi dân gian…hoặc hình thức hỗn hợp, gồm các chủ đề sau:

Chủ đề 1: Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế.

Chủ đề 2: Học sinh với vấn đề môi trường.

Chủ đề 3: Học sinh với vấn đề rèn luyện đạo đức lối sống

- Ban Giám khảo, thư kí, dẫn chương trình:

1) ThS. Bùi Thị Thảo           - Tổ KTCT     - Trưởng ban GK

2) ThS. Đào Thị Hà               - Tổ PPDH    - Giám khảo

3) ThS. Bùi Xuân Anh         - Tổ GDCD    - Giám khảo

4) ThS. Nguyễn Lệ Thu       - Tổ KTCT     - Tổ chức, dẫn chương trình

5) ThS. Bùi Thị Nhung        - Tổ KTCT     - Thư kí

2.2.4. Phần thi  dạy học trên lớp

            - Đối tượng:      K62, K63

- Thời gian thi:  7h30 ngày 07/11/2015

            - Địa điểm thi:   P210 – Nhà V: K 62A, 62B, 62C, 62D

                                         P209 - Nhà V : K62E, 63A, 63B, 63E      

- Yêu cầu và tiêu chí chấm điểm:      

+ Mỗi chi đoàn – lớp cử một đại diện (thí sinh) tham gia phần thi này.

            + K62: Mỗi thí sinh dự thi lựa chọn 1 tiết  trong chương  trình dạy học các khoa học Mác - Lê nin ở bậc Cao đẳng, Đại học.

            + K63: Mỗi thí sinh dự thi lựa chọn và soạn 1 tiết trong chương trình GDCD ở trường THPT.

+ Thí sinh  đăng ký giảng một nội dung kiến thức trong thời gian 20 phút. Nếu quá 1 phút sẽ bị trừ 1 điểm, 2 phút trừ 2 điểm, quá từ 3 phút trở lên thí sinh sẽ không được tính điểm. Nếu kết thúc sớm 3 phút sẽ bị trừ 1 điểm, 4 phút trừ 2 điểm, sớm 5 phút trở lên không được tính điểm phần thi này.

Để chuẩn bị tốt cho nội dung thi này, các lớp chuẩn bị chu đáo giáo án (giáo án phô tô thành 03 bản nộp cho Ban tổ chức trước khi thi). Ban tổ chức khuyến khích các đội sử dụng các phương tiện dạy học hỗ trợ (CNTT) và đổi mới PPDH nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của người học trong quá trình lĩnh hội tri thức. (Các đội được quyền yêu cầu các cổ động viên đóng vai trò là HS để hỗ trợ phần thi này).

            Điểm chấm cho phần thi này là 100.

             Giáo án: 10 điểm

            Thực hành giảng: 50 điểm

            Kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học: 20 điểm

            Kỹ năng trình bày bảng: 10 điểm

            Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm: 10 điểm

- Ban Giám khảo, thư kí, dẫn chương trình:

+ Hội trường 210 nhà V

1) PGS,TS. Trần Thị Mai Phương      - Tổ KTCT -  Trưởng ban GK

2) PGS,TS. Nguyễn Như Hải              - Tổ PPDH    - Giám khảo

3) TS. Trần Thị Thu Huyền                             - Tổ GDCD   - Giám khảo

4) ThS. Phan Thị Lệ Dung                                - Tổ LSĐ   - Tổ chức, dẫn chương trình

5) ThS. Phan Thanh Thanh                             - Tổ KTCT          - Thư kí

+ Hội trường 209 nhà V

1) PGS,TS. Đào Thị Ngọc Minh        - Tổ KTCT  - Trưởng ban GK

2) ThS. Vũ Thị Thanh Nga                              - Tổ PPDH      -  Giám khảo

3) TS. Mai Thị Tuyết                                            -  Tổ GDCD    -  Giám khảo

4) ThS. Hoàng Thị Thinh               - Tổ KTCT            - Tổ chức, dẫn chương trình

5) Phạm Ngọc Trang                                          - Tổ GDCD – Thư kí

2.2.4. Phần thi sân khấu hóa

            - Đối tượng:  Sinh viên K62, K63, K64, K65

- Thời gian thi:  7 giờ 30 phút, ngày 16/11/2015

            - Địa điểm thi:   Hội trường 1 nhà B

- Cách thức thi và tiêu chí chấm điểm:      

Mỗi chi đoàn – lớp thành lập một đội tuyển gồm 05 thành viên để tham gia phần thi sân khấu hóa. Phần thi này được chia làm 2 vòng:

            VÒNG 1: 14 đội tuyển bắt thăm chia thành 03 bảng để đấu loại trực tiếp. Nhất của 3 bảng và đội nhì cao điểm nhất sẽ được chọn vào thi vòng 2.            

- Nội dung thi:

Thi tài năng sư phạm (thể hiện qua màn chào hỏi)

Hiểu biết kiến thức

- Yêu cầu và tiêu chí:

Thi tài năng sư phạm (màn chào hỏi)

Mỗi đội sẽ có 03 phút để thể hiện tài năng (dưới dạng tiểu phẩm, tấu hài, thời trang…). Nếu quá thời gian từ 1 – 15 giây sẽ bị trừ 01 điểm, nếu quá từ 16 – 60 giây sẽ bị trừ 2 điểm của phần thi này, nếu quá thời gian từ 61 giây trở lên sẽ không được tính điểm phần thi này. Số người tham gia là các thành viên trong đội tuyển (Các đội có thể sử dụng thêm thành viên trong lớp và tự chuẩn bị trang phục,  đạo cụ).

            Nội dung đề cập đến các vấn đề sau: Ca ngợi phẩm chất người giáo viên, đổi mới giáo dục (phương pháp dạy, phương pháp học, phương pháp thi..), chống bệnh thành tích trong giáo dục, phê phán bệnh hình thức trong hoạt động Đoàn-Hội, lý tưởng và ước mơ của sinh viên…

Ban Giám khảo sẽ cho điểm theo thang điểm 30. Trong đó tính tư tưởng, thông điệp của tiểu phẩm (13 điểm); Khả năng diễn xuất: hài hước, dí dỏm, sáng tạo … (10 điểm); Trang phục, đạo cụ, hóa trang (7điểm).

Thi hiểu biết kiến thức sư phạm

Các đội cùng bảng sẽ nhận cùng một bộ câu hỏi trắc nghiệm có nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế - xă hội thời kỳ đổi mới đất nước, các sự kiện thời sự, quốc tế, vấn đề giáo dục- đào tạo, lịch sử phát triển của trường ĐHSP Hà Nội, Khoa LLCT, GDCD... Các câu hỏi sẽ được chiếu lần lượt trên màn hình. Với mỗi câu hỏi, các đội có 5 giây để suy nghĩ, hết 5 giây các đội giơ biển báo hiệu hiệu phương án đă chọn. Đội nào giơ biển chậm hơn hiệu lệnh sẽ không được tính điểm trong câu hỏi đó. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, sai không bị trừ điểm.

      VÒNG 2

- Nội dung thi: Giải quyết tình huống sư phạm; Góc nhìn sinh viên.

     - Yêu cầu và tiêu chí chấm điểm:

Thi xử lý tình huống sư phạm

            Tình huống do BTC chuẩn bị

            Thời gian hội ý cho mỗi đội là 1 phút

            Thời gian trình bày và giải quyết tình huống là 2 phút.

            Quá thời gian từ 1 đến 15 giây sẽ bị trừ 1 điểm; quá từ 16 đến 60 giây sẽ bị trừ 2 điểm; nếu quá thời gian từ giây 61 trở lên sẽ không được tính điểm phần thi này.

            Điểm cho phần thi này là 30. Trong đó: C¸ch gi¶i quyÕt phï hîp (15®); S¸ng t¹o (7®); Th«ng minh, dÝ dám (8®)

     Thi góc nhìn sinh viên

           BTC sẽ chuẩn bị nội dung thông điệp dưới dạng phóng sự, hình ảnh, sự kiện. Nội dung liên quan tới các chủ đề sau:

Chủ đề 1: Sinh viên sư phạm đối với nghề dạy học hiện nay.

Chủ đề 2:  Chuẩn mực đạo đức nghề dạy học trong xă hội hiện đại. 

Chủ đề 3: Sinh viên sư phạm với đấu tranh phòng chống  các tệ nạn xã hội đang bức xúc hiện nay: ma túy mại dâm, HIV; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường…

Chủ đề 4: Vấn đề chọn ngành, chọn nghề của sinh viên

Chủ đề 5: Đổi mới giáo dục.

          Mỗi đội thi sẽ bắt thăm chủ đề thông điệp do BTC chuẩn bị và  trình bày.

Thời gian chuẩn bị cho mỗi đội là 1 phút và thời gian thể hiện là 3 phút, nếu quá thời gian từ 1 – 10 giây sẽ bị trừ 01 điểm, nếu quá từ 11 – 30 giây sẽ bị trừ 2 điểm, nếu quá thời gian từ 31 giây trở lên sẽ không được tính điểm phần thi này.

Điểm cho phần thi này là 30. Trong đó, thông điệp đúng, đủ, sáng tạo và ý nghĩa: 15 điểm; ngôn ngữ thể hiện: 10 điểm; phong cách trình bày: 5 điểm

     - Tổ chức:

                 1) ThS. Dương Thị Thúy Nga  

                 2) ThS. Đào Thị Hà           

                 3) ThS. Nguyễn Gia Thiện

                 4) ThS. Trần Trung Dũng               

                 5) ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

- Dẫn chương trình:

1) ThS. Vũ Thị Thanh Nga

                 2) ThS. Hoàng Thị Thinh              

- Ban Giám khảo:

1) TS. Phạm Việt Thắng                  - Trưởng ban GK

2) PGS, TS. Đào Thị Ngọc Minh    - Ủy  viên

3) PGS,TS. Nguyễn Như Hải           - Ủy viên

4) TS. Dương Văn Khoa                  - Ủy v iên

5) TS. Trần Thị Thu Huyền             - Ủy viên       

     - Thư kí:

                 1) ThS. Bùi Xuân Anh                     - Trưởng ban

                 2) ThS. Lưu Thị Thu Hà      - Ủy viên       

     2.3. Hội thi NVSP cấp trường

Thời gian: Theo lịch của BTC Hội Thi cấp trường.

Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng.

Nội dung thi: Theo hướng dẫn của trường ĐHSP Hà Nội.

Ban tổ chức hội thi NVSP của Khoa sẽ căn cứ vào kết quả hội thi NVSP cấp lớp, cấp Khoa để chọn đội tuyển tham dự hội thi cấp Trường.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Mỗi nội dung thi, Ban Tổ chức đều dự kiến cơ cấu giải thưởng riêng bao gồm giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích.

- Giải toàn đoàn được tính theo điểm tổng từ cao xuống thấp của tất cả các nội dung thi. Trong đó: Giải Nhất được tính 4 điểm, giải Nhì tính 3 điểm, giải Ba tính 2 điểm, giải Khuyến khích được tính 1 điểm.

- Các đội dự thi sẽ có các phần thưởng phù hợp theo từng nội dung thi.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RLNVSP CHO TỪNG SINH VIÊN

- Căn cứ vào việc tham gia rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của từng sinh viên, Tổ Phương pháp dạy học và Liên chi đoàn sẽ đánh giá kết quả rèn luyện cho từng sinh viên. Điểm của sinh viên sẽ được cộng vào điểm rèn luyện và được tính 01 tín chỉ.

Từ 8 đến 9 điểm sẽ được cộng 0,1 điểm.

10 điểm sẽ được cộng 0,2 điểm.

Sinh viên nào điểm rèn luyện nghiệp vụ sư phạm không đạt yêu cầu (dưới 5) sẽ không được đi thực tập sư phạm.

- Tổ chức cho sinh viên RLNVSP là trách nhiệm của mọi cán bộ, giảng viên trong Khoa. Để hoạt động này đạt kết quả tốt, BCN Khoa huy động cán bộ toàn Khoa tham gia. Ban Chỉ đạo và tổ PPDH sẽ chịu trách nhiệm về xây dựng nội dung và đánh giá kết quả rèn luyện cho từng sinh viên. LCĐ Khoa và CĐCB chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai toàn bộ những nội dung trên. Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp chỉ đạo lớp mình tham gia đầy đủ, tích cực các nội dung RLNVSP.

- Nhận được kế hoạch này, Ban Chủ nhiệm khoa đề nghị các chi đoàn - lớp chuẩn bị thật tốt và chu đáo để hoạt động NVSP của Khoa đạt kết quả tốt đẹp.

T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA

    Trưởng khoa

(đã ký)

 

 

            

 

Publish: 10/26/2015 - Views: 985 - Lastest update: 10/26/2015 12:08:11 PM
Related