chương trình đào tạo đại học

Lịch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm năm học 2015 - 2016


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Khoa Lí luận Chính trị - Giáo dục công dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

Thời gian

Nội dung

Khối lớp

Địa điểm

Người phụ trách

1

26/ 09 ->30 /10/2015

Dự giờ chào cờ

Dự giờ chủ nhiệm

Dự giờ chuyên môn

K62, K63, k64

THPT

Nguyễn tất Thành

Tổ PPDH, tổ GDCD

 

2

12/10 ->25/10/ 2015

Thi nghiệp vụ sư phạm cấp Chi đoàn - lớp

SV toàn khoa

Phòng học của lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Chi đoàn CB, tổ PPDH

3

07/11/2015

Từ 7h30 -> 11h30

 

Thi Viết bảng

Thi Chế tạo đồ dùng dạy học

Thi Thiết kế một hoạt động giáo dục

Thi dạy học trên lớp

K62,63, 64,65

K62,63,64,65

K62,63,64,65

K62, 63

Tầng 3 nhà V

P. 201 nhà V

P. 202 nhà V

P. 209, 210 nhà V

Ban tổ chức

Ban tổ chưc

4

16/11/2015

Từ 7h30 – 11h30

Thi Sân khấu hóa

SV toàn khoa

H.trường 1 nhà B

Ban tổ chức

5

17/11/2015

Từ 8h00 – 11h00

 

Học NVSP

K62

P.113 nhà C

Cô D. Nga

Học NVSP

K63

P.115 nhà C

Cô Vũ Nga

Học NVSP

K64

P.113 nhà C

Cô Lưu Hà

Học NVSP

K65

P.115 nhà C

Cô Đào Hà

6

18/11/2015

-SV tự rèn luyện kỹ năng viết bảng

- Soạn giáo án, tập giảng

K64,65

K62, 63

Phòng học của lớp

GVCN, Lớp trưởng, Bí thư CĐ

7

19/11/2015

Hội thi NVSP cấp trường

Đội tuyển

Nhà thi đấu ĐHSP

Tổ PPDH + Chi đoàn CB

 

                                                                                                            Hà Nội, ngày  20  tháng 9  năm 2015

BAN CHỈ ĐẠO

Publish: 10/26/2015 - Views: 631 - Lastest update: 10/26/2015 12:07:48 PM
Related