chương trình đào tạo đại học

THÔNG BÁO: Thành lập đội tuyển dự thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LLCT – GDCD

Số: 03/NVSP/LLCT-GDCD

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hà nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/V THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG

 

Để nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời tham gia có hiệu quả trong kỳ thi NVSP cấp trường năm học 2014 - 2015, Ban Chủ nhiệm Khoa LLCT - GDCD thông báo thành lập các đội tuyển dự thi NVSP cấp trường như sau:

1.  Đội Hiểu biết kiến thức sư phạm

Số lượng: Mỗi chi đoàn cử ít nhất 1 thành viên tham gia).

GV phụ trách: ThS. Phan Thị Lệ Dung – LSĐ (Nhóm trưởng)

                          TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - LSĐ

  ThS. Nguyễn Lệ Thu – CNXHKH

  TS. Trần Thị Thu Huyền – Tổ CNXHKH

2. Đội Chế tạo đồ dùng dạy học

Số lượng: Mỗi chi đoàn cử  ít nhất 1 thành viên tham gia).

GV phụ trách: ThS. Trần Trung Dũng – GDCD (Nhóm trưởng)

  ThS. Nguyễn Thị Nga – GDCD

   ThS. Nguyễn Thị Mai – KTCT

   ThS. Lưu Thị Thu Hà - PPDH

3. Đội thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh

Số lượng: Mỗi chi đoàn cử  ít nhất 1 thành viên tham gia).

GV phụ trách: ThS. Đào Thị Hà  - PPDH (Nhóm trưởng)

  ThS. Bùi Xuân Anh – GDCD

  ThS. Hoàng Thị Thuận – GDCD

  ThS. Phạm Ngọc Trang - GDCD

4. Đội xử lý tình huống sư phạm

Số lượng: Mỗi chi đoàn cử  ít nhất 1 thành viên tham gia).

GV phụ trách: ThS. Hoàng Thị Thinh – KTCT (Nhóm trưởng)

  ThS. Mai Thị Tuyết – GDCD

  ThS. Đoàn Thị Thoa – GDCD

   TS. Trần Thanh Hương - LSĐ

5. Đội tài năng sư phạm

Số lượng: 24 sinh viên ( Các chi đoàn cử những thành viên có khả năng)

GVphụ trách: ThS.Vũ Thị Thanh Nga - PPDH (Nhóm trưởng)

 ThS. Bùi Thị Nhung – KTCT

 ThS. Nguyễn Thị Hạnh - GDCD

 ThS. Đoàn Thị Thoa- GDCD

 ThS. Nguyễn Quang Đức - GDCD

Yêu cầu: Các chi đoàn – lớp lựa chọn các thành viên ưu tú, có năng lực phù hợp với từng nội dung thi, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác tham gia vào đội tuyển của Khoa. (Khuyến khích những sinh viên có kinh nghiệm tham dự thi NVSP cấp Khoa và Trường của những năm trước).

 Nhận được kế hoạch này, Ban Chủ nhiệm khoa đề nghị các chi đoàn - lớp lập danh sách thành viên tham gia các đội tuyển và nộp về Khoa LLCT – GDCD (danh sách gồm họ tên sinh viên, chi đoàn, đội tuyển tham dự, điện thoại liên hệ).

Thời gian nộp: Sáng thứ 2 ngày 19/ 10/ 2015

Địa điểm nộp: Bộ môn Phương pháp dạy học (đ/c Đào Hà)

Hình thức : Bản cứng in trên giấy A4, bản mềm gửi vào email: hagdct@gmail.com

Các đội sẽ bắt đầu luyện tập từ 26/10/2015, lịch luyện tập do giảng viên phụ trách lên kế hoạch và thông báo với các thành viên trong đội.

    BAN CHỦ NHIỆM KHOA

    Trưởng khoa

(Đã ký)

 

                                                            

Publish: 10/26/2015 - Views: 916 - Lastest update: 10/26/2015 12:08:33 PM
Related