CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2015

Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2015

Số tư liệu: 588/TB-BGDĐT
Ngày ban hành: 09-07-2015
Tệp đính kèm: 588_TB_BGDDT.zip

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI VƯƠNG QUỐC CĂM-PU-CHIA NĂM 2015

 

Căn cứ Nghị định thư về hợp tác giáo dục giai đoạn 2011-2015 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2015 như sau:

1. Số lượng học bổng, thời gian đào tạo và ngành học

1.1. Số lượng học bổng

- Trình độ đại học: 15 suất học bổng

- Học bổng ngắn hạn học tiếng Khơ-me: dự kiến 20 đến 50 suất học bổng

1.2. Thời gian đào tạo

 - Trình độ đại học: 05 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Khơ-me tại Căm-pu-chia)

- Học bổng ngắn hạn học tiếng Khơ-me: sẽ phụ thuộc vào việc tiếp nhận của phía Bạn (dự kiến 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 02 năm học).

1.3. Ngành học trình độ đại học: Ngôn ngữ và văn hóa Khơ-me, các ngành học khác tùy theo khả năng tiếp nhận của phía Căm-pu-chia.

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

2.1. Điều kiện chung

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, cam kết tự nguyện đi học và hoàn thành chương trình đào tạo, trở về nước sau khi tốt nghiệp. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được cấp cho ngân sách Nhà nước;

- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải tự chịu mọi chi phí liên quan đến về nước và bồi hoàn kinh phí cho Nhà nước;

- Chưa được tuyển chọn cho các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài trong năm 2015;

- Ưu tiên tuyển chọn ứng viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố có biên giới giáp với Căm-pu-chia hoặc các tỉnh/thành phố có chương trình, dự án hợp tác với Căm-pu-chia có công văn giới thiệu dự tuyển để sau khi đi học trở về công tác tại các Bộ, ngành, địa phương;

- Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

2.2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển cụ thể

Học bổng dự tuyển

Đối tượng dự tuyển

Điều kiện cụ thể

Trình độ

Đại học

- Học sinh THPT dự kiến sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015;

- Sinh viên đang học năm thứ nhất các trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung);

- Cán bộ đang công tác tại các cơ quan, tổ chức (trong biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội), ưu tiên người đang công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ hợp tác với Căm-pu-chia.

- Ứng viên là học sinh trung học phổ thông: Có điểm trung bình chung của 03 năm học phổ thông đạt từ 6,5 trở lên;

- Ứng viên là sinh viên: Có điểm các năm trung học phổ thông và trung bình học kỳ I đại học đạt từ 6,5 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương;

- Ứng viên là cán bộ biên chế hoặc hợp đồng: Không quá 30 tuổi (tính theo năm đăng ký dự tuyển), tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên, được cơ quan công tác có công văn cử dự tuyển.

Đối với các ứng viên dự tuyển thuộc các cơ quan có quan hệ hợp tác với Căm-pu-chia sẽ xem xét cụ thể đối với từng hồ sơ dự tuyển.

Đi học tiếng Khơ-me

Cán bộ đang công tác tại các cơ quan, tổ chức (trong biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội), ưu tiên người đang công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ hợp tác với Căm-pu-chia và người đang làm công tác chuyên môn cần sử dụng tiếng Khơ-me.

- Không quá 45 tuổi (tính theo năm dự tuyển);

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên, được cơ quan công tác có công văn cử dự tuyển.

 

3. Quy trình nộp hồ sơ

3.1. Hồ sơ bằng tiếng Việt

Danh mục hồ sơ chi tiết (01 bộ) theo Phụ lục 1 và các mẫu kèm theo.

3.2. Hồ sơ bằng tiếng Anh

Danh mục hồ sơ chi tiết (02 bộ) theo Phụ lục 2 và các mẫu kèm theo.

3.3. Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành bộ hồ sơ dự tuyển đầy đủ gồm những giấy tờ trên, ứng viên cần thực hiện đăng ký dự tuyển với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Đào tạo với nước ngoài) theo cả 2 phương thức sau:

a) Đăng ký trực tuyến (online) tại địa chỉ https://tuyensinh.vied.vn/ bằng các files scan từng loại giấy tờ trong hồ sơ theo định dạng PDF, mỗi file dung lượng <1MB.

b) Gửi đảm bảo bộ hồ sơ giấy qua đường bưu điện đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi học tại Căm-pu-chia năm 2015 (Phụ lục 1 và Phụ lục 2).

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng bộ hồ sơ tiếng Việt và tiếng Anh quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy) và đã nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại các websites: www.vied.vn và www.moet.gov.vn;liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ hotrodangky@vied.vntuyensinh@vied.vn vàmext@vied.vn).

3.4.  Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ phải nộp trước ngày 10/8/201(tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài và thời gian hoàn thành đăng ký online).

Hồ sơ nộp không đúng quy định nêu trên là không hợp lệ và không được xét tuyển. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người nộp trước ngày 10/8/2015 theo hình thức chuyển khoản đến địa chỉ:

Tên đơn vị: Cục Đào tạo với nước ngoài

Số tài khoản: 0021002145014

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục ĐTVNN đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi học tại Căm-pu-chia theo thông báo tuyển sinh số         /TB-BGDĐT ngày       /     /2015.

5Quy trình xét tuyển

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét các trường hợp ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định trên cơ sở kết quả học tập, nghiên cứu và nhu cầu đào tạo, các tiêu chí ưu tiên của phía Việt Nam và Căm-pu-chia để lựa chọn đủ số lượng ứng viên cần thiết chuyển hồ sơ bằng tiếng nước ngoài cho phía Căm-pu-chia xét duyệt và cấp học bổng.

Ứng viên chính thức được phía Căm-pu-chia duyệt cấp học bổng sẽ được Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ  Giáo dục và Đào tạo liên hệ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học từ tháng 9/2015 đến tháng 11/2015 (kết quả trúng tuyển thường được phía Căm-pu-chia thông báo vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2015).

Những trường hợp được phía Căm-pu-chia tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng trên, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này và không có tên trong quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học tại Căm-pu-chia sẽ không được cấp học bổng của Chính phủ Việt Nam.

6. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển

6.1. Nơi học do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Căm-pu-chia quyết định (lưu học sinh thường được bố trí học tại Trường Đại học Hoàng gia Phnom-Penh).

6.2. Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Căm-pu-chia cấp học bổng, miễn phí đào tạo, bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Căm-pu-chia đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hằng tháng, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh diện Hiệp định tại Căm-pu-chia. Vé máy bay lượt đi do lưu học sinh và cơ quan cử đi học tự thu xếp. Vé máy bay lượt về do Chính phủ Căm-pu-chia đài thọ hoặc lưu học sinh và cơ quan cử đi học tự thu xếp.

6.3. Lưu học sinh được cấp học bổng Hiệp định phải có kết quả học tập tốt. Trường hợp kết quả học tập không đạt yêu cầu thì lưu học sinh không được nhận học bổng của cả Chính phủ Căm-pu-chia và Chính phủ Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: http://www.moet.gov.vn/?page=1.3&view=854

Publish: 10/27/2015 - Views: 691 - Lastest update: 10/27/2015 11:20:41 AM
Related