tổ cNXH khoa học
các giảng viên

PGS.TS. GVCC Phạm Văn Hùng

 

 

1. Họ và tên:                       PHẠM VĂN HÙNG

2. Năm sinh:                                1950

3. Quê quán:             Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay: số nhà 18, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại:                   Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:              0945.036.818

7. Email:

8. Quá trình đào tạo:

- 12/1972 – 9/1976: Bộ đội chuyển ngành về học tại Khoa Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 1.

- 10/1976 – 5/1979: Học tại trường Nguyễn Ái Quốc V

- 6/1979 – 9/1984: Cán bộ giảng dạy tại trường ĐHSP Hà Nội 1.

- 10/1984 – 12/1988: Nghiên cứu sinh tại Liên xô (cũ)

- 1/1989 đến nay: giảng viên trường ĐHSP Hà nội.

9. Học vị:        Tiến sỹ     . Năm nhận học vị:          1989

10. Học hàm:    PGS       . Năm nhận học hàm:       2007

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Báo, tạp chí:

1) Sử dụng tri thức khoa học trong giảng dạy và học tập triết học, Tạp chí Giáo dục.

2) Nội dung và phương pháp dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng, Tạp chí Giáo dục.

3) Nhận thức về xung đột quốc tế trong thế giới hiện nay, Tạp chí Lý luận Chính trị.

4) Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản, Tạp chí Giáo dục lý luận.

5) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tạp chí Lịch sử đảng.

II. Đề tài khoa học:

1) Đề tài cấp bộ: “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân ở Trường phổ thông THCB”. Nghiệm thu năm 1998.

2) Đề tài cấp bộ: “Một số vấn đề văn hóa và xây dựng con người trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta hiện nay”. Nghiệm thu năm 2002.

3) Đề tài cấp bộ: “Phương pháp giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm”. Nghiệm thu năm 2005.

12. Khen thưởng:

- Huy chương chiến sỹ vẻ vang

- Huy chương chiến sỹ giải phóng

- Huy chương kháng chiến hạng nhất

- Huy chương vì sự nghiệp giáo dục

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT năm 1996.

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT năm 2001.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003.

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT năm 2004.

Và nhiều giấy khen của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Ký tên

(đã ký)

Phạm Văn Hùng