tổ giáo dục công dân
các giảng viên

ThS. Trần Trung Dũng

 

 

1. Họ và tên:                       TRẦN TRUNG DŨNG

2. Năm sinh:                              24/12/1980

3. Quê quán:                    Tây Mỗ – Từ Liêm – Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay:            Tây Mỗ – Từ Liêm – Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:        Giảng viên, Trợ lý Chính trị - văn thể

6. Điện thoại liên hệ:                0915.503.163

7. Email:  dungtranhnue@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 1986 – 1990: Tiểu học Tây Mỗ

- 1991 – 1994: THCS Tây Mỗ

- 1995 – 1998: THPT Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

- 2002 – 2006: Khoa Xã hội học – Đại học KHXH&NV

- 2007 – 2010: Khoa Xã hội học – Đại học KHXH&NV

9. Học vị:            Thạc sỹ        . Năm nhận học vị:          2011

10. Học hàm:    Giảng viên      . Năm nhận học hàm:    

11. Các công trình khoa học đã công bố:

1) Đạo hiếu và gia đình đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay (tham gia).

2) Định hướng nghề nghiệp của sinh viên Việt Nam hiện nay – Hội thảo triết học thế giới.

3) Thế trụ hóa tôn giáo nhìn từ góc độ kinh tế - Kỷ yếu hội thảo NCKH cán bộ trẻ ĐHSPHN.

4) Những vấn đề đạo đức trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam, Tạp chí dân số và phát triển, 2011, Tác giả

5) Thế tục hóa, tôn giáo nhìn từ góc độ kinh tế, Bài hội thảo, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2012, Tác giả

6) Một số giải pháp khai thác giá trị đạo đức, triết lý nhân sinh của hoành phi, câu đối trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay, Bài hội thảo, Nxb ĐHSPHN, 2014

7) Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng giao tiếp của cán bộ Đoàn trường ĐHSPHN hiện nay, (chủ nhiệm đề tài), 2010 – 2012; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, 2010 - 2012, Chủ nhiệm

8) Nguồn gốc và khái niệm không gian xã hội trong nghiên cứu xã hội học, Tạp chí giáo dục, 2014, Tác giả

9) Giáo dục văn hóa truyền thống qua hoành phi, câu đối, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2014, Tác giả

10) Một số khía cạnh mất cân bằng sinh thái nhân văn ở Việt Nam, Tạp chí giáo dục, 2015, Tác giả

12. Khen thưởng:

          Giấy khen – thành tích trong hoạt động đoàn

 

Ký tên

(đã ký)

Trần Trung Dũng