tổ giáo dục công dân
các giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Nga

 

1. Họ và tên:                       NGUYỄN THỊ NGA

2. Năm sinh:                              24/04/1987

3. Quê quán:     Thị trấn Gia Lộc – Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương.

4. Chỗ ở hiện nay: số nhà 6, ngõ 643/9, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN

5. Chức vụ hiện tại:                   Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:               0976.549.979

7. Email: luckystar_29002@yahoo.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2005 – 2009: Khoa Giáo dục Chính Trị - Trường ĐHSP Hà Nội – Cử nhân Giáo dục chính trị.

- 2009 – 2011: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP Hà Nội – Thạc sỹ Triết học

9. Học vị:            Thạc sỹ        . Năm nhận học vị:          2012

10. Học hàm:    Giảng viên      . Năm nhận học hàm:    

11. Các công trình khoa học đã công bố:

- Giáo dục pháp luật cho sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội- thực trạng và giải pháp, Đề tài cấp trường, Tham gia

12. Khen thưởng:

 

Ký tên

(đã ký)

Nguyễn Thị Nga