tổ giáo dục công dân
các giảng viên

TS. Mai Thị Tuyết

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:      Mai Thị Tuyết             

2. Ngày sinh: 06/07/1980

3. Chức danh: Giảng viên

4. Đơn vị công tác: Bộ môn: Giáo dục Công dân, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

5. Địa chỉ nhà riêng: Khu đô thị Tân Việt Hoài Đức, Hà Nội

6. Điện thoại:  0915151027       Địa chỉ email:maisontuyetdhsp@yahoo.com

7. Học vị: Thạc sĩ                       Chuyên ngành: Lịch sử

8. Quá trình đào tạo và bằng cấp

- 1998 - 2002: Cử nhân ĐHSP Hà Nội

- 2006 - 2008: Thạc sĩ tại ĐHSP Hà Nội

9. Các công trình khoa học đã công bố:

- Những vấn đề nan giải của vị thành niên trong nhà trường, Tạp chí Dân số và phát triển, 2011

- Tìm hiểu phong cách thuyết trình của HCM trong các bài nói chuyện với nhân dân và cán bộ, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010

- Phát triển đội ngũ giáo viên GDCD – đâu là giải pháp, 2013

- Tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức, 2013

- Sử dụng những mẩu chuyện về Bác Hồ trong dạy học môn TTHCM ở trường ĐHSP Hà Nội, 2014

- Vấn đề nữ quyền trong hệ thống pháp luật Việt Nam, 2015

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016

- Sở hữu ruộng đất ở Nam Định và Hà Nam thời Nguyễn, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016