tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

ThS. Bùi Thị Thảo

 

1. Họ và tên:                       BÙI THỊ THẢO

2. Năm sinh:                               1961

3. Quê quán:                    Từ Sơn – Bắc Ninh

4. Chỗ ở hiện nay:    số nhà 18, 192/56 Lê Trọng Tấn, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại:                   Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:               0914.261.928

7. Email: buithao1511@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 1979 – 1983: Cử nhân địa lý

- 1984 – 1986: Cử nhân kinh tế chính trị

- 1993 – 1995: Thạc sỹ dân số

9. Học vị:            Thạc sỹ        . Năm nhận học vị:          1995

10. Học hàm:    Giảng viên      . Năm nhận học hàm:    

11. Các công trình khoa học đã công bố:

1) Kinh tế dân số

2) Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản

3) Tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong môn Giáo dục công dân ở THPT.

4) Phương pháp dạy học tích cực môn Giáo dục công dân ở Trường THPT.

5) Chuẩn kiến thức Giáo dục công dân lớp 11 – THPT.

12. Khen thưởng:

 

Ký tên

(đã ký)

Bùi Thị Thảo