tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

ThS. Nguyễn Gia Thiện

 

1. Họ và tên:                     NGUYỄN GIA THIỆN

2. Năm sinh:                              10/7/1981

3. Quê quán:                           Thái nguyên

4. Chỗ ở hiện nay: số nhà 8, ngõ 35, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại: Bí thư Liên Chi đoàn, Phó chủ tịch công đoàn khoa LLCT - GDCD

6. Điện thoại liên hệ:               0985.754.850

7. Email: nguyengiathien1981@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2002 – 2006: sinh viên Khoa Giáo dục chính trị, Trường ĐHSP Hà Nội.

- 2007 – 2010: Thạc sỹ Kinh tế chính trị , Đại học quốc gia Hà Nội.

9. Học vị:            Thạc sỹ        . Năm nhận học vị:          2011

10. Học hàm:    Giảng viên      . Năm nhận học hàm:    

11. Các công trình khoa học đã công bố:

12. Khen thưởng:

 

Ký tên

(đã ký)

Nguyễn Gia Thiện