tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

ThS. Phan Thanh Thanh

1. Họ và tên:              PHAN THANH THANH

2. Năm sinh:              21/09/1989

3. Quê quán:              Quảng Trung – Quảng Trạch – Quảng Bình .

4. Chỗ ở hiện nay:     Phòng 416, nhà B3, khu tập thể trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại:   Giảng viên tạo nguồn, bộ môn Kinh tế chính trị, khoa LLCT-GDCD, trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

6. Điện thoại liên hệ: 0904.922.547

7. Email:                    phanthanhthanh89@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2007 – 2011:           Ngành Kinh tế - Chuyên ngành  Kinh tế quốc tế - Đại học Ngoại Thương  Hà Nội – Cử nhân.

- 2013 – 2015:           Khoa Kinh tế – Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Thạc sỹ.

9. Học vị:            Cử nhân.                         Năm nhận học vị:          2011

10. Học hàm:      Giảng viên tạo nguồn.     Năm nhận học hàm:      2013

11. Các công trình khoa học đã công bố:

-“ Tỷ giá hối đoái và tác động của việc phá giá VND đến thúc đẩy xuất khẩu và thu hút vốn FDI vào Việt Nam”, trang 71- 74 , số tháng 4-2014, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

12. Khen thưởng:

Ký tên

(đã ký)

Phan Thanh Thanh