tổ phương pháp dạy học
các giảng viên

ThS. Vũ Thị Thanh Nga

 

 

1. Họ và tên:                    VŨ THỊ THANH NGA

2. Năm sinh:                              15 – 03 – 1985

3. Quê quán:                Thị trấn Thắng – Huyện Hiệp Hòa – Tỉnh Bắc Giang

4. Chỗ ở hiện nay:        Phú Diễn – Từ Liêm – Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:                   Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:              0979.189.813             

7. Email: thanhngasp85@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2003 – 2007: Sinh viên GDCT, Trường ĐHSP Hà Nội

- 2007 – 2009: Cao học ngành LLCT – PPDH môn Giáo dục Công dân, Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9. Học vị:        Thạc sỹ   . Năm nhận học vị:          2010

10. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

1) PPDH môn GDCD ở trường THPT

2) Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD 6,7,8,9,11

II. Báo, tạp chí:

- Sử dụng thuyết trình tích cực trong dạy học dựa trên dự án môn GDCD ở trường THPT, Tạp chí nghiên cứu giáo dục lý luận

III. Đề tài khoa học:

- Nâng cao hiệu quả dạy học phần “Công dân với đạo đức” môn GDCD ở lớp 10 trường THPT bằng phương pháp dạy học dự án, Mã số: SPHN – 11 – 58

 

Ký tên

(đã ký)

Vũ Thị Thanh Nga