các thành viên
các thành viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hương                     Ngày sinh: 28/12/1986

2. Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn

3. Đơn vị công tác: Bộ môn: Giáo dục pháp luật - Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Địa chỉ nhà riêng:

5. Điện thoại: 0902195282      Địa chỉ email: huongnguyen.hnue@gmail.com

6. Học vị: Thạc sỹ                    Chuyên ngành: Luật học

7. Đã tham gia giảng dạy từ năm:2009 đến nay

 

- Pháp luật học chuyên ngành chính trị, GDCD.

- Giáo dục pháp luật 1,2 chuyên ngành GDCD.

- Phương pháp tổ chức thực hành giáo dục pháp luật chuyên ngành GDCD.

- Luật kinh tế chuyên ngành CTXH

 

8. Quá trình đào tạo và bằng cấp

- 2004 - 2008: Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

- 2008 - 2011: Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội

- 2009 - 2010: Học chứng chỉ Luật sư tại Học viện Tư pháp

- 2012 - 2014: Sinh viên Trường Học viện báo chí tuyên truyền

9. Sách, bài báo, công trình khoa học đã công bố

Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp trường, Chủ nhiệm đề tài

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân trường THPT trong tình hình hiện nay, Đề tài cấp bộ, Tham gia

Nét tương đồng và khác biệt giữa nghĩa vụ đạo đức và nghĩa vụ pháp lý, Tạp chí Thông tin lý luận chính trị, 2015

Giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức trong trường THPT hiện nay, Tạp chí giáo dục lý luận, 2015

- Bạo lực học đường và đồng phạm trong bạo lực học đường, Tạp chí thanh niên, 2015

Ký tên

(đã ký)

Nguyễn Thị Thu HươngBạo lực học đường và đồng phạm trong bạo lực học đường

Bạo lực học đường và đồng phạm trong bạo lực học đường