ban chủ nhiệm khoa
Ban chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2012 - 2017

PGS.TS. Đào Đức Doãn - Trưởng Khoa

 

 

1. Họ và tên:                        ĐÀO ĐỨC DOÃN

2. Năm sinh:                              05/5/1962

3. Quê quán:         xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

4. Chỗ ở hiện nay: số nhà 37, ngõ 68/53/22 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa, Bí thư đảng ủy Khoa LLCT – GDCD, Đảng ủy viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

6. Điện thoại liên hệ: 0913. 516. 499

7. Email: ddoan62@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 1979 – 1983: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 – Cử nhân Ngữ Văn.

- 1985 – 1987: Trường Tuyên huấn Trung ương – Giảng viên Triết học.

- 1991 – 1993: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 – Thạc sỹ KHXH & NV

- 2006 – 2010: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Tiến sỹ.

9. Học vị:             Tiến sỹ       . Năm nhận học vị:          2010

10. Học hàm:        PGS      . Năm nhận học hàm:         2016

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

1) Tư tưởng Triết học về con người – Nxb Giáo dục – 1991 (Viết chung)

2) Nguyên Hồng, Cát bụi và ánh sáng – Nxb Văn học – 1991 (Viết chung)

3) Giáo trình tôn giáo học – Nxb Đại học sư phạm – 2005 (Viết chung)

4) Triết học – những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy – Nxb ĐHSP – 20…

II. Báo, tạp chí:

1) Tràng Giang, tạo vật và tâm tình, Báo Văn nghệ, số 10/1992.

2) Vấn đề phát triển và tiến bộ xã hội trong sách giáo khoa Triết học hiện nay,  Tạp chí Giáo dục lý luận, số 5/1990.

3) Con người cá nhân – nhân tố nội tại chi phối sự ra đời của tiểu thuyết tâm lý Việt Nam, Tạp chí Khoa học số 3/2006 – ĐHSPHN.

4) Tiểu thuyết tâm lý trong văn học Việt Nam từ 1930 – 1945, Tạp chí Khoa học số 2/2008 – ĐHSPHN.

5) Đối thoại và độc thoại trong tiểu thuyết “Bướm trắng” của Nhật Linh, Tạp chí Khoa học số 2/2011 – ĐHSPHN.

6) Phân kỳ lịch sử và phân chia loại hình tiểu thuyết tâm lý Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Giáo dục số 258 kỳ 2/2011.

12. Khen thưởng:

…………….

 

Ký tên

(đã ký)

Đào Đức Doãn