nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học quốc gia: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) trong nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử

Hội thảo khoa học quốc gia: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) trong nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử

Lastest update: Thứ hai Ngày 27 tháng 4, 2015

Hướng tới kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 23/4/2015, tại Hội trường K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, giảng viên và giáo viên THPT từ nhiều đơn vị trong cả nước như: Viện Lịch sử Đảng; Học viện Chính trị khu vực I; Học viện Chính trị khu vực IV (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội; Khoa Lịch sử - Đại học KHXH & NV (Đại học Quốc gia Hà Nội); Đại học Vinh, Đại học Hải Phòng; Đại học Thủ đô Hà Nội; Đại học Tây Bắc, Đại học Giao thông vận tải; Cao đẳng Sư phạm Kon Tum; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương; Trường THPT Nguyễn Trãi (Thái Bình)...

Nội dung của Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề lớn:

- Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975): những vấn đề về chủ trương, chiến lược, diễn biến đến tác động, hệ quả, ý nghĩa lịch sử

- Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) trong quan hệ khu vực và quốc tế thế kỉ XX.

- Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975): những vấn đề giảng dạy ở trường đại học, cao đẳng và phổ thông.

GS.TS. Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đọc diễn văn khai mạc, nêu lên những vấn đề đã và đang đặt ra trong thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy về cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

Sau báo cáo đề dẫn của PGS.TS. Đào Tuấn Thành – Trưởng khoa Lịch sử -  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các đại biểu đã lắng nghe và thảo luận 13 báo cáo trình bày tại Hội thảo. Các ý kiến trao đổi đã góp phần đưa lại những nhận thức đúng đắn và khách quan hơn về cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, gợi mở nhiều vấn đề thiết thực trong nghiên cứu và giảng dạy về sự kiện lịch sử này.

Sau 4 phiên làm việc, Hội thảo kết thúc vào 16h30 cùng ngày.

Publish: 6/29/2015 - Views: 697 - Lastest update: 6/29/2015 12:45:39 PM
Related