nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH ĐIỂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LLCT - GDCD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                   Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2015

 

                            

STT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Tư tưởng giải thoát trong triết học Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tâm linh của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ

 

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thị Hiền

62A

ThS Nguyễn Thị Nga

8

 

2

Chữ Lễ trong tư tưởng đạo đức của Khổng Tử và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục văn hoá ứng xử cho sinh viên trường ĐHSPHN

Lù Thị Dung

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

62A

ThS Nguyễn Thị Nga

8.5

 

3

Tư tưởng Nho giáo về gia đình và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Hiền

62A

ThS Nguyễn Thị Nga

8

 

4

Tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

64E

ThS. Mai Thị Tuyết

7.5

 

5

Giá trị của lễ hội Phủ Dầy đối với đời sống của người dân tỉnh Nam Định hiện nay

Chu Thị Lai

64E

ThS. Mai Thị Tuyết

8

 

6

Tìm hiểu nhận thức của người dân huyện Thường Tín về “quyền trẻ em”

Bùi Thị Hảo

Trần Thị Hoà

64E

ThS. Mai Thị Tuyết

8.5

 

7

Giáo dục lối sống thanh lịch cho học sinh trường THPT Trần Phú Hoàn Kiếm Hà Nội

Nguyễn Thị Thảo My

64E

ThS. Mai Thị Tuyết

8

 

8

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả của sinh viên trường ĐHSPHN

Phạm Thị Thuỳ Linh

Trần Thị Hải Anh

64E

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

8

 

9

Vấn đề tảo hôn ở xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Phạm Quang Minh

Phạm Thị Linh

64E

ThS. Trần Trung Dũng

7

 

10

Các quyền cơ bản của trẻ em trong Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành

Nguyễn Thị Thuý Nga

Đỗ Hương Quỳnh

64E

ThS. Nguyễn Thị Quang Đức

8.5

 

11

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên trường ĐHSPHN

Trần Ngọc Phương

64E

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

 

 

Giáo viên không thông qua

12

Văn hoá giao tiếp của sinh viên khoa LLCT- GDCD trường ĐHSPHN

Nguyễn Tuyết Nhung

Nguyễn Thị Hà Phương

63B

ThS. Trần Trung Dũng

7.5

 

13

Ý thức pháp luật về tham gia giao thông của sinh viên trường ĐHSPHN

Trần Ánh Tuyết

Trần Kim Cương

62E

ThS. Trần Trung Dũng

8

 

14

Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa ở lễ hội đền Gióng, Sóc Sơn, Hà Nội

Đinh Khánh Uyên

Lê Thị Phương Thảo

64E

TS. Lê Hoàng Nam

7.5

 

15

Tìm hiểu quyền bầu cử của công dân theo pháp luật Việt Nam

Phạm Thu Trang

Đặng Thị Trinh

64E

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

8

 

16

Kết hợp giáo dục pháp luật vào và giáo dục đạo đức trong môn giáo dục công dân cho học sinh THPT ở Việt Nam hiện nay

Giáp Thị Phương Hoa

Hoàng Thị Linh

64A

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

8.5

 

17

Vi phạm pháp luật của người chưa thành niên trên địa bàn huyện Hoài Đức Hà Nội hiện nay

Phạm Thị Giang

Quách Thị Ngân

63E

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

8.5

 

18

Nhận thức của sinh viên trường ĐHSPHN về cộng đồng LBGT tại Việt Nam

Nguyễn Thanh Hoa

Nguyễn Thuý Ly

63E

ThS Đoàn Thị Thoa

7

 

19

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên trường ĐHSPHN

Nguyễn Thị Khánh Hường

Nguyễn Thị Lan Anh

63E

ThS Đoàn Thị Thoa

8.5

 

20

Nhận thức của sinh viên trường ĐHSPHN về sức khỏe sinh sản hiện nay

Đào Thị Hoài

Hà Minh Thuỳ

63E

ThS Đoàn Thị Thoa

6.5

 

21

Giáo dục kĩ năng làm việc nhóm cho học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Đinh thông qua dạy học phần công dân với đạo đức chương trình GDCD lớp 10

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Hoàng Thị Hường

63E

ThS Bùi Xuân Anh

 

Không nộp

22

Kĩ năng giao tiếp của sinh viên trường ĐHSPHN

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

63E

ThS Bùi Xuân Anh

 

Không nộp

23

Phép biện chứng duy vật thô sơ của phong thuỷ trong “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn

Lê Phương Thuý

63B

TS Lê Hoàng Nam

8.5

 

24

Thuyết nhân quả trong Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới đời sống tinh thần con người Việt Nam

Lưu Thị Phương

Nguyễn Ngọc Tân

62A

62D

PGS.TS Nguyễn Như Hải

8.5

 

25

Phát triển năng lực tư duy lôgic cho sinh viên trường ĐHSPH thông qua môn Lôgic học

Bùi Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Cương

62A

PGS.TS Nguyễn Như Hải

8

Nguyễn Thị Cương

Phạm Thị Hường

26

Nguồn lực con người trong lực lượng sản xuất và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Đỗ Thị Lanh

Trần Thị Nụ

62A

PGS.TS Nguyễn Như Hải

8

 

27

Vận dụng phương pháp trực quan để thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn GDCD ở trường THPT

Đỗ Thị Tuyến

62A

ThS Dương Thị Thuý Nga

8.5

 

28

Giáo dục sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên trong trường THPT hiện nay

Nguyễn Hồng Nhung

Hoảng Thị Tuyển

62E

PGS.TS Nguyễn Như Hải

 

Không nộp

29

Vai trò của môn GDCD đối với việc giáo dục lối sống cho học sinh trường THPT Hiệp Hòa số 3 tỉnh Bắc Giang

Đồng Thanh Loan

64A

PGS.TS Nguyễn Như Hải

7

 

30

Giáo dục giới tính và phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ĐHSPHN

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

63B

ThS Dương Thị Thuý Nga

 

Không nộp

31

Giáo dục đạo đức qua dạy học môn GDCD cho học sinh THPT– khảo sát tại trường THPT Đan Phượng

Đinh Thị Thuỳ

Nguyễn Thị Huyền Trang

63B

ThS Đào Thị Hà

7

 

32

Thiết kế đề kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực cho học sinh trong dạy học phần “Công dân với đạo đức”

Nguyễn Thanh Bình

63A

ThS Đào Thị Hà

8

 

33

Vận dụng PP tình huống trong dạy học phần “Công dân với pháp luật”

Phạm Thuỳ Linh

Trọng Thị Huyền

63E

ThS Đào Thị Hà

8.5

 

34

Vận dụng phương pháp nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dạy học phần Công dân với đạo đức

Phạm Thị Thuỷ

Phùng Thị Xuân

63E

ThS Đào Thị Hà

8

 

35

Sử dụng phần mềm Prezi vào dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT

Đào Thị Huyền

Hoàng Thị Ngân

63B

ThS Vũ Thị Thanh Nga

8.5

 

36

Vận dụng PP tình huống trong dạy học phần “Công dân với đạo đức” môn GDCD lớp 10 qua khảo sát tại trường THPT Tân Lập

Đào Thị Bình

63A

ThS Vũ Thị Thanh Nga

8.5

 

37

Giáo dục sức khoẻ sinh sản cho sinh viên Khoa LLCT – GDCD, trường ĐHSPHN

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Nguyễn Thị Hương

63A

ThS Vũ Thị Thanh Nga

7.5

 

38

Giáo dục giới tính cho học sinh trường THPT Ứng Hoà A- Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thanh Hải

Lê Thị Năm

63A

ThS Dương Thị Thuý Nga

 

Không nộp

39

Bàn phẩm về chất người cầm quyền trong tác phẩm “Quân vương” của Niccolo Machiavelli – bài học rút ra đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay

Mạc Thị Thảo

Trần Thị Phương

63B

TS Trần Thị Thu Huyền

 

 

8.5

 

40

Hiện tượng trẻ con bị nghiện công nghệ - Thực trạng và một số biện pháp cơ bản

Lê Thị Hồng Nhung

Đinh Thị Mai Loan

64E

TS Trần Thị Thu Huyền

 

7.5

 

 

Nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã Thái Học, Huyện Thái Thịnh, tỉnh Thái Bình

Lê Thị Trang

Lê Thị Oanh

62C

TS Trần Thị Thu Huyền

 

8

 

41

Văn hoá đọc trong thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin của học sinh trường THPT Văn Quán

Nguyễn Quang Tiến

Đỗ Thị Ngọc

63E

ThS. Nguyễn Lệ Thu

 

Không nộp

42

Bình đẳng giới trong gia đình dân tộc Mường ở thành phố Hoà Bình

Nguyễn Đức Duy

Vũ Thị Mỹ

62C

ThS. Nguyễn Lệ Thu

8

 

43

Quá trình xâm nhập và ảnh hưởng của đạo Tin lành đến đời sống đồng bào dân tộc HMông ở tỉnh Điện Biên

Trần Thị Nga

Vàng Thị Mua

62A

TS Nguyễn Văn Long

8.5

 

44

Tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi và ý nghĩa của nó với việc nhận thức vai trò pháp luật trong nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Cấn Thị Loan Phượng

Trần Thị Mận

62A

TS Nguyễn Văn Long

8

 

45

Vận dụng tư tưởng chính trị của Hàn Phi vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta

Dương Thị Thảo

Vũ Thị Hoa

62C

TS Nguyễn Văn Long

8.5

 

46

Hậu quả của việc sống thử đối với nữ sinh các trường đại học hiện nay

Dương Thị Kim Dung

Đỗ Thị Hiếu

62C

ThS Nguyễn Lệ Thu

Không chấm

Không có ý kiến GVHD

47

Triết lý tu thân của Nho giáo trong việc giáo dục đạo đức mới cho thanh niên Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Giang

Đặng Xuân Phương

62C

PGS.TS Phạm Văn Hùng

8

 

48

Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hoá tinh thần thanh niên Hà Nội hiện nay

Trần Thị Kim Oanh

Đinh Thị Nhung

62C

PGS.TS Phạm Văn Hùng

8

 

49

Thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2000 đến nay

Lê Thanh Thuỷ

Nguyễn Thị Xuân

62B

PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

8.5

 

50

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh THPT

Nguyễn Thị Tình

62E

ThS Bùi Thị Thảo

 

Không nộp

51

Phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 1986-2015

Ngô Thị Oanh

Đoàn Thị Duyên

62E

ThS Bùi Thị Thảo

8.5

 

52

Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam khi gia nhập TTP

Nguyễn Thị Huệ

Vũ Thị Quỳnh

63A

63B

ThS Hoàng Thị Thinh

8.5

 

53

Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nam Định

Vũ Minh Tâm

63B

ThS Hoàng Thị Thinh

8

 

54

Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam khi hội nhập cộng đồng kinh tế Asean

Trần Ngọc Viên

64B

ThS Nguyễn Thị Mai

8.5

 

55

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của sinh viên Trường ĐHSPHN

Đào Thị Mỹ Hoa

Bùi Thị Ngọ

62E

TS Ngô Thái Hà

8

 

56

Vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ở Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội hiện nay

Dương Thị Thuỳ Dung

Nguyễn Thu Hường

62E

ThS Bùi Thị Nhung

8

 

57

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Dương Việt Anh

Nguyễn Thanh Loan

62B

PGS.TS Trần Mai Phương

8.5

 

58

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Trịnh Xuân Thành

62B

PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

8.5

 

59

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường hiện nay. Thực trạng và giải pháp

Lò Thị Huynh

Vũ Phương Thảo

62B

ThS Nguyễn Thị Mai

7.5

 

60

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thị Huyền Trang

Ngô Thị Thuỷ

62B

TS Nguyễn Văn Phúc

8.5

 

61

Lý thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith và ý nghĩa nghĩa thực tiễn của nó đối với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Lê Thị Yến

Hoàng Thị Phương

62B

TS Nguyễn Văn Phúc

7.5

 

62

Sinh viên với việc tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hạnh

63E

ThS Nguyễn Gia Thiện

7.5

 

63

Vấn đề thế hệ trẻ lười biếng đang dần hình thành ở Việt Nam

Đặng Thị Hà Giang

63E

ThS Nguyễn Gia Thiện

 

Không nộp

64

Kĩ năng đứng lớp của sinh viên khoa LLCT – GDCD

Thào Lình Quang

63E

PGS.TS Trần Mai Phương

 

Không nộp

65

Tác động của giao lưu văn hoá đối với giới trẻ Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay

Nguyễn Thị Kim Chi

Đỗ Thuỳ Dung

63E

PGS.TS Trần Mai Phương

7.5

 

66

Ảnh hưởng của lễ hội chùa Keo đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Phạm Thị Thuỷ

Phạm Thị Hoa

63E

PGS.TS Đào Thị Ngọc Minh

8

 

67

Thực trạng tội giết người ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Vân Anh

63E

ThS Bùi Thị Nhung

 

Không nộp

 

68

Ảnh hưởng của facebook đến lối sống của học sinh THPT (Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình)

Đinh Thị Ngọc Ánh

Lê Thuý Quỳnh

63E

TS Ngô Thái Hà

8.5

 

69

Bảo tồn và phát huy văn hoá khu di tích lịch sử đền Hùng

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thảo

63E

TS Ngô Thái Hà

8

 

70

Công tác giáo dục và quản lý giáo dục đối với bộ môn GDCD trong các trường THPT huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thu

Vũ Thanh Hoa

63E

TS Nguyễn Văn Phúc

 

Không nộp

71

Vận dụng lý luận tiền công của Mác vào thực tiễn tiền lương ở Việt Nam hiện nay

Phùng Thị Nhàn

Nguyễn Phương Uyên

63B

PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

7.5

 

72

Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945-1954

Phượng Thị Đào

Ma Thị Mười

62A

TS Nguyễn Đức Thìn

7.5

 

73

Rèn luyện công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội

Phạm Thị Tuyết

Nguyễn Thị Yến

62E

ThS Phan Thị Lệ Dung

7.5

 

74

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thành phố Hà Nội hiện nay

Lưu Thị Ngọc

Phạm Bảo Ngọc

62E

ThS Phan Thị Lệ Dung

8

 

75

Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cộng đồng từ 2005 – 2015 ở thị trấn Nam Sách

Vương Thị Thu Hà

64A

ThS Vũ Thị Mỹ Hạnh

7.5

 

76

Bước đầu suy nghĩ về tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hoài Phương

64B

TS Dương Văn Khoa

 

Không nộp

77

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc

Đoàn Thị Hoa

63A

ThS Vũ Thị Mỹ Hạnh

 

Không nộp

78

Nét đặc sắc trong phong tục cưới hỏi của người dân tộc Cơ Tu

Nguyễn Thị Hương Lan

63A

TS Dương Văn Khoa

 

Không nộp

79

Lễ hội xuống đồng của người Cao Lan ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Chu Thị Vân Anh

Ngô Thảo Trang

62D

62B

ThS Vũ Thị Mỹ Hạnh

8.5

 

80

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT ở Hà Nội hiện nay theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Vũ Thị Ninh

Lều Thị Thanh Xuân

 

62D

TS Dương Văn Khoa

8

 

81

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức và việc vận dụng vấn đề này trong giáo dục đạo đức học sinh Trường THPT Nam Trực, Nam Định

Nguyễn Thị Mến

62D

TS Nguyễn Đức Thìn

8.5

 

82

Sử dụng những câu chuyện về Bác Hồ trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Cương

Phạm Thị Hường

 

62A

62D

 

ThS Phan Thị Lệ Dung

8.5

 

83

Đường lối đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam từ 1986 đến 2015

Bùi Thị Thanh

Nguyễn Thị Vân

62D

TS Nguyễn Đức Thìn

7.5

 

84

Vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh cho sinh viên năm 4 khoa LLCT - GDCD

Nguyễn Thị Hường

Phạm Thị Anh Đào

62D

TS Trần Thanh Hương

 

Không nộp

85

Đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

Đào Khánh Linh

Nguyễn Phương Thuý

62D

TS Trần Thanh Hương

8

 

86

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới ở nước ta hiện nay

Nguyễn Thị Phượng

62D

TS Trần Thanh Hương

7.5

 

87

Suy nghĩ về việc sử dụng chuyện kể về Bác Hồ trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở một số Trường Đại học và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Lều Thị Hoài Thu

Lưu Thị Quỳnh

62D

TS Trần Thanh Hương

8

 

                                                                                                                               

                                                                                                TM. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

                                                                                             TS. PHẠM VIỆT THẮNG

Publish: 5/14/2016 - Views: 1276 - Lastest update: 5/14/2016 1:25:10 AM
Related