nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

Kình mời các thầy/cô khoa LLCT - GDCD tham gia viết bài cho hội thảo

Tiến tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951 - 2016) và 40 năm thành lập Khoa LLCT - GDCD, Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: "Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở các trường Đại học Sư phạm trong xu thế hội nhập hiện nay"

Để kịp biên tập, in ấn tài liệu Hội thảo, xuất bản Tạp chí số đặc biệt 2016, Trường kính đề nghị tác giả gửi bài tham luận cứng và bản mềm trước ngày 30/10/2016 vào cả 2 địa chỉ mail dưới đây:

Email: vietthang.hnue@yahoo.com.vn và thanhtungsphn@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: Khoa LLCT - GDCD trường ĐHSP Hà Nội

Điện thoại liên hệ

- 0985 097 468 (TS. Phạm Việt Thắng)

- 0984 910 334 (TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng)

Xin trân trọng cám ơn!

Publish: 10/10/2016 - Views: 1944 - Lastest update: 10/10/2016 9:32:31 PM
Related