nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức Xêmina với chủ đề Dạy chủ nghĩa xã hội khoa học trong thời đại cách mạng 4.0.

 Ngày 29/3/2019, Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Công dân, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Xêmina với chủ đề Dạy chủ nghĩa xã hội khoa học trong thời đại cách mạng 4.0.

Buổi Xêmina có sự tham gia của đông đảo các giảng viên, sinh viên, học viên cao học khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Công dân và một số nhà khoa học đến từ Viện Chủ nghĩa Xã hội khoa học – Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh và học viên Chính trị Công an nhân dân.

Buổi Xêmina nhận được hơn 20 bài báo cáo của các giảng viên, học viên, trong đó có 6 báo cáo được lựa chọn trình bày. Tại buổi Xêmina, các đại biểu đã được lắng nghe nhiều ý kiến trình bày về một số vấn đề lý luận Chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh cách mạng 4.0 như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, liên minh giai cấp, vấn đề dân tộc, tôn giáo và những cơ hội cũng như thách thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, các báo cáo còn tập trung phân tích một số phương pháp dạy học hiện đại có thể sử dụng để dạy môn CNXHKH trong giai đoạn hiện nay.

Buổi Xêmina mang lại nhiều giá trị lý luận và thực tiễn đã giải đáp một số thách thức về mặt lý luận và phương pháp dạy CNXHKH. Hơn nữa, buổi Xêmina còn là một diễn đàn để các cán bộ trẻ đang giảng dạy môn này được bồi dưỡng thêm những tri thức mới, những phương pháp giảng dạy hiệu quả của các nhà giáo, nhà khoa học và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này ở trong Khoa cũng như ngoài khoa. Hơn nữa, các giảng viên trẻ còn có cơ hội trao đổi thảo luận với nhau về những nội dung trong môn học đi đến thống nhất những nội dung cơ bản, tránh những hiểu lầm không cần thiết.

 Người đưa tin: TS. Nguyễn Lệ Thu

 

 

Publish: 3/31/2019 - Views: 115 - Lastest update: 3/31/2019 11:22:55 PM
Related