nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

ĐIỂM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA LLCT - GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

 

ĐIỂM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

 

STT

Họ và tên

Lớp

Tên đề tài

GVHD

Điểm

1

Trịnh Thị Phương

Lê Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Vui

Nguyễn Quang Khuê

K66B

K66D

K68D

Phát triển công nghiệp vững

ở tỉnh Bắc Ninh

 

PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

8

2

Đỗ Minh Nguyệt

Đoàn Ngọc Anh

Bùi Thị Mỹ Duyên

 

K67c

Giáo dục giá trị văn hóa truyên thống cho sinh viên khoa LLCT – GDCD Trường ĐHSPHN

TS. Mai Thị Tuyết

8

3

Nguyễn Thị Phương Lan

Vũ Quang Huy

Lê Minh Hiếu

K66A

Thiết kế trò chơi học tập qua dạy học tích hợp kỹ năng sống trong dạy học môn GDCD

ThS. Ðoàn Thị Thoa

7.5

4

Ngô Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thêm

K65E

Vận dụng nguyên tắc thay đổi hành vi trong dạy học giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT

ThS. Ðoàn Thị Thoa

7.0

5

Nguyễn Thị Châu Thương

K65E

Giáo dục giảm thiểu rác thải thông qua dạy học theo chủ đề môn GDCD trường THPT Trung Văn

ThS. Bùi Xuân Anh

8.0

6

Lê Thị Hải Yến

K65E

Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp dạy học làm việc nhóm môn GDCD trường THPT Cầu Giấy

ThS. Bùi Xuân Anh

7.0

7

Hoàng Mai Phương

Nghiêm Phương Nhi

Bùi Nguyễn Hà Mi

 

K65E

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Vãn Miếu - Quốc Tử Giámcho học sinh THPT thông qua hoạt động trải nghiệm

TS. Lê Hoàng Nam

7

8

Bùi Thị Thắm

Nguyễn Thị Quỳnh

K65E

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua phương pháp nêu gương

ThS. Nguyễn Thị Nga

8.0

9

Đào Thị Thu Hoài

K65E

Xây dựng các chủ đề dạy học phần công dân với đạo đức môn GDCD lớp 10

 

ThS. Đào Thị Hà

8.0

10

Nguyễn Thị Hiền

K65E

Giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Hoài Đức A qua tổ chức hoạt động trải nghiệm

ThS. Đào Thị Hà

9.0

11

Nguyễn Kiều Anh,

Tạ Ngọc Anh.

K66A

Giáo dục giới tính thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn Siêu – Hưng Yên

ThS. Lưu Thị Thu Hà

7.5

12

Nguyễn Hữu Quyết

Nguyễn Thị Thúy

K66C

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường ĐHSPHN thông qua hoạt động trải nghiệm

ThS. Vũ Thị Thanh Nga

 

13

 

Chu Thị Hường

Tạ Thị Thủy

K67C

Sử dụng phần mềm Kahood thiết kế câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn GDCD

ThS. Lưu Thị Thu Hà

7.5

14

Đỗ Thị Giang

Cao Thị Thúy Nữ

 

K65D

Mối quan hệ biienj chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 

ThS. Phan Thị Lệ Dung

8

15

Tạ Thị Diệu Ly, Trần Thị Ngọc Mai

K65D

Triết lý hành động trong tư tưởng Hồ Chí Minh – liên hệ với sinh viên sư phạm trong thời đại 4.0 hiện nay

TS. Trần Thanh Huơng

7

16

Trần Thị Lệ Mỹ

Nguyễn Thi Nghĩa

K65B, K65D

Giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường THPT Thuận Thành số 1

TS. Trần Thanh Huơng

7

17

Thèn Thị Thu Thảo

K65A

Phát triển du lịch văn hóa ở thành phố Lào Cai

ThS Phan Thị Lệ Dung

7

18

Đỗ Thị Giang

Cao Thúy Nữ

K65D

Mối quan hệ biện chứng vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư ưởng Hồ Chí Minh

ThS Phan Thị Lệ Dung

8.0

19

Lò Văn Nhân

Nguyễn Thị Bình

K66B

Giáo dục ý thức xây dựng văn hóa nhà trường cho sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

8.5

20

Tạ Thị Hồng Ly

Nguyễn Hồng Quyên

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

K66B

Sinh viên khoa LLCT – GDCD với “Body – shaming”

 

TS. Hoàng Thị Thuận

8.5

21

Nguyễn Thị Thúy

 

K6E

Giáo dục pháp luật về quyền tiếp cận thông tin của công dân cho học sinh THPT

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

7.5

22

Nguyễn Thị Thúy Nga

Hoàng Thị Bích Phương

Tống Thị, Thùy Trang

 

 

K66B

Một số mô hình khởi nghiệp cho sinh viên trường đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

8

23

Hồ Thị Mai Linh

Nguyễn Thị Lan Anh

Tô Đức Anh

K66D

K68D

Phát triển du lịch bền vững trên đại bàn thành phố Hà Nội

PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

7.5

24

Vũ Thị Hoa

K65 C

Khả năng thích ứng với môi trường làm việc của sinh viên trường ĐHSPHN sau khi ra trường trong thời đại 4.0

TS. Trần Thị Thu Huyền

8.0

25

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

 

 

K65C

Mạng xã hội Facebook và ảnh hưởng của nó đối với sinh viên trường ĐHSPHN

 

TS. Tiêu Thị Mỹ Hồng

8.5

26

Hoàng Thu Hiền

Mào Thị Duyên

 

K65C

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và liên minh giai cấp và sự vận dụng của nước ta trong giai đoạn hiện nay

TS. Nguyễn Lệ Thu

7.5

27

Liêu Thị Linh

 

 

K65C

Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay dưới ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

7.5

28

 

Võ Trọng Thi

Hoàng Mỹ Linh

 

K66A

Một số biện phát nâng cao hiệu quả rèn luyện NVSP cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

TS. Trần Thị Thu Huyền

8.5

29

Trịnh Thị Phương

K66B

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập tự do dân tộc trong thời kỳ đổi mới hiện nay

Ths. Vũ Thị Mỹ Hạnh

7.0

30

Trần Ngọc Huyền

Nguyễn Thị Thanh Lam

K65B

Phát triển bền vững làng nghề truyền thống ở tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay

TS. Ngô Thái Hà

8

31

Đoàn Thị Như Quỳnh

Vũ Thị Thúy Hằng

Nguyễn Hồng Hạnh

K65B

K65B

K66B

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2015 đến nay

TS. Ngô Thái Hà

8

 

                                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                                      PGS. TS PHẠM VIỆT THẮNG

 

 

 

Publish: 4/11/2019 - Views: 771 - Lastest update: 4/11/2019 9:35:28 AM
Related