nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TRÌNH BÀY TẠI HÔI NGHỊ SVNCKH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA LLCT - GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TRÌNH BÀY TẠI HÔI NGHỊ SVNCKH

NĂM HỌC 2018 - 2019

STT

Họ và tên

Lớp

Tên đề tài

GVHD

Điểm

1

Nguyễn Thị Hiền

K65E

Giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Hoài Đức A qua tổ chức hoạt động trải nghiệm

ThS. Đào Thị Hà

9.0

2

Lò Văn Nhân

Nguyễn Thị Bình

K66B

Giáo dục ý thức xây dựng văn hóa nhà trường cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

8.5

3

Tạ Thị Hồng Ly

Nguyễn Hồng Quyên

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

K66B

Sinh viên khoa LLCT – GDCD với “Body – shaming”

 

TS. Hoàng Thị Thuận

8.5

4

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

K65C

Mạng xã hội Facebook và ảnh hưởng của nó đối với sinh viên trường ĐHSPHN

TS. Tiêu Thị Mỹ Hồng

8.5

5

Võ Trọng Thi

Hoàng Mỹ Linh

 

K66A

Một số biện phát nâng cao hiệu quả rèn luyện NVSP cho sinh viên trường ĐHSPHN

 

TS. Trần Thị Thu Huyền

8.5

                                                                                                                                                TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        (đã kí)

 

                                                                                                                                            PGS. TS PHẠM VIỆT THẮNG

 

 

 

 

Publish: 4/11/2019 - Views: 300 - Lastest update: 4/11/2019 9:38:41 AM
Related