nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

THỨ TỰ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LLCT - GDCD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11  tháng 04 năm 2019

 

 

THỨ TỰ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY

TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019

 

STT

Họ và tên

Tên đề tài

GVHD

1

Võ Trọng Thi

Hoàng Mỹ Linh

Một số biện phát nâng cao hiệu quả rèn luyện NVSP cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

TS.TrầnThịThu Huyền

 

2

Tạ Thị Hồng Ly

Nguyễn Hồng Quyên

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

Sinh viên khoa LLCT – GDCD với “Body – shaming”

TS. Hoàng Thị Thuận

3

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Mạng xã hội Facebook và ảnh hưởng của nó đối với sinh viên trường ĐHSPHN

TS. Tiêu Thi Mỹ Hồng

4

Lò Văn Nhân

Nguyễn Thị Bình

 

Giáo dục ý thức xây dựng văn hóa nhà trường cho sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

5

Nguyễn Thị Hiền

Giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Hoài Đức A qua tổ chức hoạt động trải nghiệm

ThS Đào Thị Hà

                                                                                          

 T/M BAN TỔ CHỨC

Publish: 4/16/2019 - Views: 175 - Lastest update: 4/16/2019 11:05:38 AM
Related