tin tức - sự kiện
sự kiện

Khoa LLCT - GDCD nghe báo cáo chuyên đề: "Quan hệ Pháp - Việt: Từ chiến trận Điện Biên Phủ đến đối tác chiến lược"

Vào lúc 15h00, ngày 17/05/2016, các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của ba khoa LLCT - GDCD, Khoa Lịch sử, Khoa Việt Nam học cùng tham gia lắng nghe chuyên để "Quan hệ Pháp - Việt: Từ chiến trận Điện Biên Phủ đến đối tác chiến lược" do Giáo sư Pierre Journoud (Đại học Montpellier, Pháp) báo cáo tạiphòng họp PH.I, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


Chiến thắng Điện Biên Phủ đã dẫn đến việc ký kết Hiệp định Giơ ne vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trong quá trình tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ và đàm phán Hiệp định Giơ ne vơ, lần đầu tiên, ngoại giao Việt Nam bước lên vũ đài quốc tế, tham gia một hội nghị quốc tế đa phương với sự tham gia của các nước lớn.

Với ý nghĩa đó, bài báo cáo lần này đề cập đến những nhân tố đã làm nên thắng lợi của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, về những chiều cạnh khác nhau liên quan đến cuộc kháng chiến, tìm hiểu ảnh hưởng và tác động của thắng lợi Điện Biên Phủ đến tiến trình phi thực dân hóa và sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới…

Bài phát biểu cũng khẳng định, nhìn từ khía cạnh quốc tế, từ Điện Biên Phủ đến hội nghị Giơ ne vơ có rất nhiều vấn đề cần được bàn thảo dựa trên những nguồn tư liệu và các cách tiếp cận mới: Giơ ne vơ có phải là sự thể hiện xu thế hòa hoãn, đối thoại Đông – Tây của các cường quốc ? Các bên đến Hội nghị Giơ ne vơ có mục đích giống nhau hay không ? Lợi ích dân tộc và chiến lược của các nước lớn đã chi phối cục diện Giơ ne vơ như thế nào ? Việt Nam phát huy được vai trò chủ động trong đàm phán Giơ ne vơ hay không ? Những văn bản hiệp định phải chăng là kết quả dàn xếp của các nước lớn.

Làm sáng tỏ những chiều cạnh khác nhau của Điện Biên Phủ và Giơ ne vơ sẽ là những bài học lịch sử quý giá cho mục tiêu hòa bình và thịnh vượng ngày hôm nay, đặc biệt là trong kỷ nguyên của tri thức, hội nhập và toàn cầu hóa.


 


Publish: 5/26/2016 - Views: 651 - Lastest update: 5/26/2016 4:12:29 PM
Related