THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN THẲNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021


02-08-2021

THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN THẲNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

Căn cứ hồ sơ đăng kí xét tuyển thẳng của các thí sinh xét tuyển thẳng 1 (XTT1), xét tuyển thẳng 2 (XTT2) và xét tuyển thẳng 3 (XTT3) năm 2021;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm chuẩn xét tuyển thẳng tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường như sau:

1. Ngành Giáo dục chính trị:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục chính trị.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 76.75 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ).

2. Ngành Giáo dục công dân:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục công dân.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 73.2 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ).

3. Ngành Chính trị học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Chính trị học.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 66.9 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ).

Nguồn: Tuyensinh.hnue.edu.vn

Post by: SuperUser Account
02-08-2021