Nghiên cứu khoa học

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023–2024
02/05/2024 11:31:11 Admin Khoa LLCT-GDCD 0 245

Ngày 17/04/2024, Khoa LLCT-GDCD đã tổ chức...

Tọa đàm khoa học cấp Khoa với chủ đề “Mô hình hội nhập của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh quốc tế phức tạp”
09/07/2023 10:54:49 Admin Khoa LLCT-GDCD 0 1076

Chiều ngày 5/7/2023, Khoa LLCT – GDCD long trọng...

KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023
15/04/2023 12:03:20 Admin Khoa LLCT-GDCD 0 1440

Sáng ngày 13/04/2023, Khoa LLCT-GDCD đã tổ chức...

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
19/09/2022 03:12:04 Khoa LLCT - GDCD 0 2708
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
18/09/2022 11:20:05 Phạm Ngọc Trang 0 2074
THÔNG BÁO SỐ 1
01/07/2021 04:30:41 SuperUser Account 0 2955

(Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020...