đào tạo

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên chuyên ban chủ nghĩa xã hội khoa học năm 2019

Sau một thời gian dài tích cực học tập và nghiên cứu, Ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Tổ Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa LLCT – GDCD đã tiến hành tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K65 (2015 – 2019).

Toàn bộ sinh viên chuyên ban Chủ nghĩa xã hội Khoa học, Khoa LLCT – GDCD đã hoàn thành chương trình học tập, thực hiện khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng. Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là một hoạt động thường niên tại Khoa LLCT - GDCD, có ý nghĩa không chỉ với các sinh viên khi đây là khóa luận tốt nghiệp cuối khóa quan trọng, nhằm đánh giá năng lực và thể hiện bản thân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường trong việc nhìn nhận và đánh giá năng lực đào tạo cũng như tâm huyết của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường.Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần này, có 8 sinh viên.  Đây là những sinh viên có kết quả học tập trung bình từ kì I đến kì VI đạt thành tích tốt, hạnh kiểm tốt.


Buổi bảo vệ diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc. Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, kết quả nghiên cứu của các khóa luận, đã phản ánh chính xác quá trình nỗ lực hết mình của các bạn sinh viên trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Kết quả 100% khóa luận đạt điểm xuất sắc. Buổi bảo vệ thành công tốt đẹp trong niềm vui của các giáo viên và sinh viên tổ Bộ môn Chủ nghĩa xã hội Khoa học, Khoa LLCT – GDCD.
Publish: 5/6/2019 - Views: 297 - Lastest update: 5/6/2019 4:55:06 PM
Related