tổ cNXH khoa học
Enter Title

BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

          Tổ bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) là một trong bốn tổ bộ môn đầu tiên được ra đời khi thành lập Khoa Giáo dục Chính trị. Quá trình xây dựng và phát triển Tổ bộ môn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của Khoa.

          * Thời kì từ khi thành lập năm 1976 đến 1983

          Khi mới thành lập tổ bộ môn có 8 thành viên, trong đó có 6 đ/c nguyên là cán bộ giảng dạy của Tổ bộ môn Mác – Lênin trực thuộc trường ĐHSPHN trước đây: Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Xuân Biết, Nguyễn Đình Khôi, Lê Điều, Phan Hữu Khiển, Nguyễn Văn Nghị và hai đ/c mới tốt nghiệp từ các khoa cơ bản chuyển sang: Phạm Văn Hùng (khoa Lý), Phạm Văn Chín (khoa Sinh). Đ/c Nguyễn Văn Tân giữ chức tổ trưởng.

          Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy khoa học Mác – Lênin, chuẩn hoá đội ngũ cũng như các đồng chí khác, sau khi tốt nghiệp khoa cơ bản về khoa GDCT công tác, đ/c Hùng và đ/c Chín được cử đi học tại trường Nguyễn Ái Quốc khoá V (khoá 1976 – 1978).

          Do yêu cầu công tác năm 1980 đ/c Nguyễn Văn Tân chuyển sang trường Bồi dưỡng quản lý giáo dục. Đ/c Nguyễn Đình Khôi được bổ nhiệm làm Tổ trưởng.

          Năm 1980 , đ/c Nguyễn Văn Long sau khi tốt nghiệp khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội được cử đi học trường Nguyễn Ái Quốc V (khoá 1980 – 1983) sau đó được bổ sung về tổ bộ môn. Năm 1983, đ/c Lê Điều chuyển về Bắc Giang công tác. Cuối năm 1983 đ/c Nguyễn Đình Khôi nghỉ hưu, đ/c Nguyễn Xuân Biết được bổ nhiệm làm tổ trưởng.

          Nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu của tổ CNXHKH giải đoạn này là giảng dạy CNXHKH và một số tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, đồng thời giảng dạy môn CNXHKH cho các khoa trong trường.

          * Thời kỳ 1984 – 1989

          Trong thời gian từ 1984 – 1989, các đồng chí Vũ Đức Hậu và Nguyễn Thị Mai Hồng là những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của khoa được giữ lại công tác tại Tổ bộ môn, năm 1984 đ/c Nguyễn Thị Thanh Minh chuyển từ tổ phương pháp giảng dạy sang và năm 1985 đ/c Lê Văn Đoán từ Liên Xô về. Đến năm 1987, Tổ bộ môn có 11 đ/c là thời điểm có số lượng cán bộ biên chế cao nhất từ trước tới nay, đồng thời số người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước nhiều nhất.

          Nhiệm vụ chuyên môn của tổ bộ môn thời gian này ngoài việc giảng dạy các môn CNXHKH, Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Nhà nước và Pháp luật, các tác phẩm kinh điển cho sinh viên khoa chuyên và môn CNXHKH cho các khoa khác của trường; các thành viên trong tổ còn tham gia giảng dạy ở các lớp vừa học vừa làm, thực hiện nhiệm vụ quốc tế thỉnh giảng cho các nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Campuchia và hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm.

          * Thời kỳ 1990 – 2005

          Xuất phát từ yêu cầu về đội ngũ giảng viên giảng dạy đúng chuyên ngành của khoa học Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng, trên cơ sở năng lực đào tạo của khoa, từ năm 1998 – 1999, khoa Giáo dục chính trị chuyển sang đào tạo phân ban. Tổ bộ môn CNXHKH là một trong hai tổ bộ môn được khoa giao nhiệm vụ đào tạo phân ban. Khoá phân ban CNXHKH đầu tiên (1990 – 1992) có 13 sinh viên, trong đó có một sinh viên CHDCND Lào. Trong số 13 sinh viên chuyên ban khoá I, có 2 sinh viên hiện đang công tác tại khoa (Nguyễn Thị Phương Thuỷ - Tổ CNXHKH và Dương Thị Thuý Nga - Tổ PPGD), 5 sinh viên khác hiện là giảng viên ở các trường đại học cao đẳng.

          Sau khi bảo vệ Luận án phó tiến sỹ ở Liên Xô về, đ/c Phạm Văn Hùng được bổ nhim làm Phó chủ nhiệm khoa, đến năm 1993 làm quyền chủ nhiệm khoa, rồi chủ nhiệm khoa hai khoá (đến năm 2002). Năm 1993 đ/c Phạm Văn Chín được bổ nhiệm làm trưởng bộ môn (1993 – 2002), phó chủ nhiệm khoa (1993 – 1997) và sau đó làm phó trưởng phòng đào tạo.

          Năm 2000, đ/c Nguyễn Xuân Biết và đ/c Nguyễn Văn Nghị nghỉ hưu. Cuối năm 2001, đ/c Phạm Văn Dũng là sinh viên chuyên ban CNXHKH tốt nghiệp loại giỏi được giữ lại công tác tại Tổ bộ môn. Năm 2002 đ/c Nguyễn Văn Cư được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm khoa, Phó Bí thư Đảng uỷ Khoa, đ/c Nguyễn Văn Long giữ chức trưởng bộ môn.

          Nhận thức rõ tầm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giảng dạy là năng lực của đội ngũ giảng viên, nên từ những năm 1980 nhiều cán bộ của tổ bộ môn đã được cử đi bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tại các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô (các đ/c Nguyễn Xuân Biết, Lê Điều, Phan Hữu Khiển tại Liên Xô, các đ/c Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Văn Nghị tại CHDC Đức).

          Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy Mác – Lênin có trình độ cao trong trường đại học, đ/c Phạm Văn Hùng và Phạm Văn Chín lần lượt đi thi và làm nghiên cứu sinh tại Liên Xô (đ/c Hùng: 1983 – 1988; đ/c Chín: 1984 – 1989).

          Sau khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu tan rã, việc đào tạo ngoài nước gặp nhiều khó khăn hơn, để nâng cao trình độ các đ/c trong tổ bộ môn đã lần lượt đi làm nghiên cứu sinh tại học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Triết học, Viện Mác – Lênin: đ/c Nguyễn Thị Mai Hồng học cao học sau đó chuyển tiếp nghiên cứu sinh (từ 1993), đ/c Nguyễn Văn Long đi làm nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sỹ năm 2002, đ/c Nguyễn Văn Cư hoàn chỉnh chuyên đề chuyên sâu, sau đó bảo vệ tiến sỹ năm 2002; đ/c Lê Văn Đoán đi làm nghiên cứu sinh từ năm 2000 đến năm 2005 bảo vệ; đ/c Nguyễn Thị Phương Thuỷ sau khi xong thạc sỹ chuyển tiếp nghiên cứu sinh năm 2001; đ/c Phạm Văn Dũng chuyển tiếp nghiên cứu sinh năm 2004.

* Giai đoạn từ 2006 đến 2011:

Với nhiệm kì trưởng khoa của PGS, TS. Nguyễn Văn Cư, do yêu cầu của công tác quản lí đ/c Lê Văn Đoán được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm khoa Giáo dục chính trị; đ/c Nguyễn Văn Long tiếp tục làm trưởng bộ môn CNXHKH; đ/c Nguyễn Thị Phương Thuỷ làm phó trưởng bộ môn CNXHKH và làm phó chủ tịch công đoàn khoa.

Do yêu cầu của chuyên môn và công tác quản lý, đ/c Lê Văn Đoán chuyển sang bộ môn Triết học năm 2006. Trong cùng năm đó, đ/c Nguyễn Thị Phương Thuỷ bảo vệ xuất sắc luận án tiến sỹ ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 10/2006, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Chính trị học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đ/c Trần Thị Thu Huyền được bổ sung vào tổ bộ môn.

Trong năm 2007, đ/c Phạm Văn Hùng được phong Phó giáo sư. Đ/c Trần Thị Thu Huyền được bầu làm bí thư chi đoàn cán bộ năm 2007 – 2008.

Năm 2008, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, để hỗ trợ cho tổ bộ môn Giáo dục công dân mới thành lập, đ/c Nguyễn Văn Cư đã chuyển sang sinh hoạt tại bộ môn Giáo dục công dân; đ/c Hoàng Thúc Lân chuyển sang tổ bộ môn Triết học. Tháng 9/2008, Đ/c Tiêu Thị Mỹ Hồng sau khi tốt nghiệp thạc sỹ Ngữ Văn và sau khi tốt nghiệp loại giỏi khoa giáo dục chính trị (văn bằng II) đã được tuyển dụng về bộ môn. Cùng thời điểm đó, đ/c Nguyễn Lệ Thu là sinh viên chuyên ban CNXHKH tốt nghiệp loại giỏi được giữ lại công tác tại Tổ bộ môn. Đ/c thi thạc sỹ luôn trong năm 2008 tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Năm 2009, đ/c Phạm Văn Dũng bảo vệ xuất sắc luận án tiến sỹ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuyên ngành CNXHKH. Đ/c Nguyễn Lệ Thu hoàn thành việc học và lấy bằng ĐH tại chức Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia.

Năm 2010 đ/c giữ vị trí trợ lý khoa học của Khoa. Đ/c Trần Thị Thu Huyền thi đỗ Nghiên cứu sinh tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Năm 2011, đ/c Tiêu Thị Mỹ Hồng làm bí thư Liên chi Đoàn và đem lại nhiều thành tích Liên chi đoàn Khoa Giáo dục chính trị.  

* Giai đoạn từ 2011 đến nay:

Sau khi tách thành 3 khoa, Khoa GDCT, Khoa Triết học và khoa Công tác xã hội. Với nhiệm kì trưởng khoa của TS. Đào Đức Doãn, TS Nguyễn Văn Long tiếp tục giữ vị trí trưởng bộ môn,TS. Nguyễn Thị Phương Thủy làm Phó trưởng bộ môn. Cũng trong năm 2011, đ/c Phạm Văn Dũng chuyển công tác lên Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

Năm 2012, Đ/c Tiêu Thị Mỹ Hồng làm Chủ tịch công đoàn Khoa từ đó đến nay. Cùng năm đó, đ/c Tiêu Mỹ Hồng học nghiên cứu sinh chuyên ngành Mỹ học tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Năm 2013, đ/c Nguyễn Lệ Thu thi đỗ Nghiên cứu sinh chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học tại học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đ/c Trần Thị Thu Huyền học Văn bằng II Tiếng Anh, tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đến năm 2014, đ/c Nguyễn Thị Phương Thủy giữ chức vụ Trưởng bộ môn (thay cho TS. Nguyễn Văn Long do hết tuổi quản lý). Đ/c Tiêu Thị Mỹ Hồng học văn bằng II Tiếng Anh, tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm 2015, đ/c Trần Thị Thu Huyền bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chính trị học. Do nhu cầu của gia đình, TS. Nguyễn Thị Phương Thủy đã chuyển công tác sang Học viện Chính trị công an nhân dân, đ/c Trần Thị Thu Huyền lên giữ chức Trưởng Bộ môn. Năm 2016, đ/c Tiêu Thị Mỹ Hồng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Mỹ học tại Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Hiện nay tổ còn lại 5 đồng chí:

-         TS. Trần Thị Thu Huyền (Trưởng Bộ môn)

-         PGS.TS.GVC. Phạm Văn Hùng

-         TS. GVC. Nguyễn Văn Long

-         TS. Tiêu Thị Mỹ Hồng (Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó bí thư chi bộ)

-         ThS. Nguyễn Lệ Thu (Tổ trưởng Công đoàn).

II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

Ngoài việc tiếp tục giảng dạy chuyên ban cho năm thứ tư và một số học phần thuộc chuyên ngành CNXHKH cho năm thứ 2 và thứ 3 khoa Lý luận chính trị - GDCD, do yêu cầu kết cấu lại các môn học Mác – Lênin ở trường đại học và cao đẳng thành các môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thì Tổ bộ môn đã đảm nhiệm việc giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) và môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cho sinh viên toàn trường.

* Về giảng dạy:

- Giảng dạy các học phần cho sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 khoa GDCT: CNXHKH, Lịch sử tư tưởng XHCN, Chính trị học, Giáo dục gia đình, Hành chính nhà nước, Tác phẩm kinh điển Mác – Ăngghen.

- Giảng dạy cho chuyên ban CNXHKH: Các tác phẩm của Mác – Ăngghen; Các tác phẩm kinh điển của Lênin, 6 chuyên đề CNXHKH (18 đơn vị học trình) và chuyên đề phương pháp giảng dạy CNXHKH.

- Giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH), môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Quản lý hành chính Nhà nước cho các khoa trong toàn trường.

- Giảng dạy cao học và nghiên cứu sinh các khoa trong trường

- Giảng dạy cho Cao học của khoa LLCT- GDCD các học phần: những nguyên lý cơ bản của CNXHKH, phương pháp giảng dạy của CNXHKH, phương pháp giảng dạy tác phẩm kinh điển của CNXHKH, phương pháp giảng dạy chuyên đề của CNXHKH.

- Giảng dạy một số học phần trong chương trình đào tạo cho các lớp đại học hệ tại chức, từ xa khoa Giáo dục chính trị và các khoa toàn trường.

- Hướng dẫn thực tập, thực tế chuyên môn, khoá luận, bài tập khoa học… cho sinh viên chuyên ban và sinh viên các năm của khoa.

Với số lượng cán bộ hiện có trên khối lượng công việc đảm nhiệm, mối cán bộ của tổ bộ môn phải đảm nhiệm khoảng 400 giờ dạy.

* Về nghiên cứu khoa học:

Ngoài công tác giảng dạy các thành viên trong tổ bộ môn còn thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường: tham gia nghiên  cứu khoa học cấp trường (12 công trình), tham gia nghiên cứu đề tài cấp quốc gia (3 công trình); hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp đại học, luận văn sau đại học, biên soạn giáo trình (5 cuốn), sách giáo khoa phổ thông (7 cuốn), sách hướng dẫn ôn tập (5 cuốn), đề cương bài giảng cho đại học từ xa, ngân hàng câu hỏi Olympic cho các môn khoa học Mác – Lênin cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài gia còn tham viết bài cho các hội thảo (30 hội thảo khoa học), tham gia viết bài đăng trên các báo và tạp chí chuyên ngành. 

III. THÀNH TÍCH – KHEN THƯỞNG

Cũng như các tổ bộ môn khác trong khoa, Tổ bộ môn CNXHKH đã có những đóng góp nhất định vào thành tích đào tạo chung của khoa và nhà trường, cống hiến cho đất nước nhiều thế hệ giáo viên, giảng viên, cán bộ trên các lĩnh vực quản lý xã hội có năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị vững vàng.

Tổ bộ môn đã nhiều lần đạt danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa, tổ lao động xuất sắc, nhiều cán bộ vinh dự được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua, giấy khen, bằng khen các cấp, Huy chương “vì sự nghiệp giáo dục” và những phần thưởng cao quý khác.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường và khoa giáo dục chính trị, trong thời gian tới tổ bộ môn tập trung vào một số nhiệm vụ:

- Xây dựng đội ngũ: đưa số cán bộ giảng dạy của tổ bộ môn lên 10 người, nguồn từ sinh viên tốt nghiệp chuyên ban CNXHKH loại giỏi và các thạc sỹ, tiến sỹ đủ điều kiện từ nơi khác đến (nếu có nguyện vọng) hoặc đề nghị nhà trường, đảng uỷ, BCN cho tuyển dụng sinh viên giỏi tốt nghiệp từ các khoa cơ bản, học tiếp văn bằng II của khoa lựa chọn theo chuẩn yêu cầu.

- Động viên tạo điều kiện các cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng ngoại ngữ để các giảng viên chính có học vị tiến sỹ được phong học hàm phó giáo sư, cán bộ khoa học đầu ngành nhằm nâng cao hơn nữa uy tín khoa học của tổ bộ môn.

- Tiếp tục biên soạn hoàn thiện một số giáo trình cho các học phần đang giảng dạy.

- Tích cực và nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại, đa chức năng trong quá trình dạy học của tổ bộ môn đối với mọi đối tượng đào tạo.

Nhiệm vụ đặt ra cho tổ bộ môn rất nặng nề nhưng với những thành tựu mà tổ bộ môn đã làm, đã đạt được và sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của nhà trường, Đảng uỷ, BCN khoa GDCT, Tổ CNXHKH nhất định sẽ vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của mình.