tổ giáo dục công dân
Enter Title

Bộ môn Giáo dục công dân


- Bộ môn Giáo dục công dân được thành lập năm 2008

- Các giảng viên hiện tại:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Năm về công tác tại Khoa

 

1

Nguyễn Văn Cư

PGS.TS

Nguyên Đảng ủy viên Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy – Trưởng Khoa, nguyên Trưởng Bộ môn GDCD

1978

2

Phạm Việt Thắng

Tiến sĩ

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng khoa LLCT-GDCD, Trưởng Bộ môn GDCD

1999

3

Bùi Xuân Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

2007

4

Trần Trung Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên, PCTCĐ Khoa

2007

5

Nguyễn Thị Nga

Thạc sĩ

Giảng viên, Tổ trưởng CĐ

2009

6

Mai Thị Tuyết

Thạc sĩ

Giảng viên

2010

7

Nguyễn Thị Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

2012

8

Đoàn Thị Thoa

Thạc sĩ

Giảng viên

2013

9

Lê Hoàng Nam

Tiến sĩ

Giảng viên

2015

 

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Đóng vai trò nòng cốt trong đào tạo sinh viên ngành GDCD của Khoa GDCT; tham gia giảng dạy các học phần trong khung chương trình đào tạo ngành GDCT; phụ trách chuyên môn lớp chuyên ban Triết (ngành GDCT)

+ Tham gia nghiên cứu và giảng dạy các chuyên đề liên quan đến lý luận và phương pháp dạy học Giáo dục Chính trị.

+ Tham gia giảng dạy sau đại học, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ chuyên ngành LL và PP giảng dạy GDCT.

+ NCKH (hướng nghiên cứu): Nghiên cứu các phương pháp dạy và học môn GDCD ở THPT; Nghiên cứu các phương tiện và kĩ thuật dạy học môn GDCD ở THPT; Nghiên cứu chuẩn kĩ năng nghề nghiệp cho giảng viên GDCD THPT; Nghiên cứu xây dựng tài liệu môn môn GDCD cho giáo viên và học sinh THPT

- Định hướng phát triển:

+ Xây dựng và phát triển đội ngũ chuẩn về chuyên môn, thành thạo về nghiệp vụ.

+ Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

+ Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu đào tạo của Khoa.