tổ kinh tế chính trị
Text/HTML

TỔ KINH TẾ CHÍNH TRỊ

I. THỜI KỲ 1976 - 2001

1. Quá trình xây dựng và phát triển của tổ Kinh tế chính trị

Tiền thân của Khoa LLCT - GDCD là tổ Chính trị (1956 – 1966), sau đó đổi tên thành tổ Mác – Lênin (1967 - 1976). Các nhà giáo có nhiều cống hiến trong tổ chức tiền thân đó có các thầy cô giảng dạy Kinh tế chính trị: Cấn Đức Nhuận, Phan Thị Thuận, Trần Thị Xuân....

Khoa Giáo dục chính trị của trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 9 tháng 11 năm 1976 theo quyết định số 2332/QĐ của Bộ Giáo dục. Từ hai tổ tiền thân khoa Giáo dục chính trị chia thành 4 tổ bộ môn trong đó có một tổ bộ môn là tổ Kinh tế chính trị.

Cán bộ tổ KTCT phát triển từ nhiều nguồn: sinh viên của khoa và sinh viên các khoa cơ bản tốt nghiệp loại giỏi được gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường Đảng để có bằng Đại học về Kinh tế chính trị, sau đó học cao học, một số làm nghiên cứu sinh.

Các trưởng bộ môn như:  thầy Phạm Việt Dũng (1967-1980), thầy Cấn Đức Nhuận (1982-1983), thầy Tạ Đình Bộ (1989 -1996), thầy Vũ Hồng Tiến ( 1996-1998)....

Một số đồng chí về tổ bộ môn KTCT giai đoạn này và có nhiều cống hiến cho tổ và hiện nay (2016) vẫn đang làm việc cho tổ bộ môn như cô Trần Thị Mai Phương (vào tổ từ 1980),Bùi Thị Thảo (vào tổ từ 1983), cô Đào Thị Ngọc Minh (vào tổ từ 1987), thầy Nguyễn Văn Phúc (vào tổ từ 1989), thầy Nguyễn Nhật Tân (vào tổ từ 1995), cô Nguyễn Thị Thu Hiền (vào tổ từ 1996). Thầy Nguyễn Ngọc Trợ (vào tổ từ 1991) mới về hưu năm 2013.

2. Nhiệm vụ chuyên môn

- Giảng dạy

Thời kì đào tạo niên chế (1976-1988) và Thời kì đào tạo phân ban (1988-2001) (triết học, chủ nghĩa cộng sản khoa học), tổ KTCT chủ yếu dạy môn Kinh tế chính trị cho toàn trường và Kinh tế chính trị chuyên sâu, tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị, quản lý kinh tế cho khoa Giáo dục chính trị.

-          Nghiên cứu khoa học

Một số giảng viên tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ.

Một số giảng viên chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết nhiều sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đề tài cấp trường, cấp bộ. Nhiều tác phẩm của cán bộ giảng viên trong tổ đã được xuất bản, được dùng giảng dạy trong nước cũng như nước ngoài (Angola).

Hướng nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị chuyên sâu, tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị và các vấn đề về kinh tế.

3.  Thành tích khen thưởng: tập thể và cá nhân

- Tổ KTCT thường xuyên đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến.

- Tổ KTCT nhận được bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo về có nhiều thành tích xây dựng và phát triển nhà trường 5 năm 1991-1996.

- Tất cả các thành viên hàng năm đều đạt lao động tiên tiến, trong đó nhiều đồng chí ở tổ KTCT được những danh hiệu cao quý như Chiến sĩ thi đua, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục...

II. THỜI KỲ 2001 - 2010

1. Quá trình xây dựng và phát triển của tổ

Cán bộ tổ KTCT tiếp tục phát triển từ nhiều nguồn chủ yếu là sinh viên của khoa và chuyên ngành về Kinh tế chính trị, sau đó học cao học, một số làm nghiên cứu sinh. Một số đồng chí về tổ bộ môn KTCT giai đoạn này và có nhiều cống hiến cho tổ và hiện nay (2016) vẫn đang làm việc cho tổ bộ môn như thầy Nguyễn Gia Thiện (vào tổ từ 2006), cô Bùi Thị Nhung (vào tổ từ 2009).

Một số cán bộ chuyển công tác. Một số cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài.

2. Nhiệm vụ chuyên môn

+ Giảng dạy

Thời kì đào tạo đa dạng hóa loại hình đào tạo của khoa GDCT (từ 2002 đến nay), khoa mở thêm các chuyên ban, trong đó năm 2003 khoa GDCT mở thêm chuyên ban Kinh tế chính trị và đặc biệt mở thêm đào tạo cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị.

Tổ chủ yếu dạy môn Kinh tế chính trị cho toàn trường và cho tất cả các khoa thuộc các hệ đào tạo chính quy, tại chức, từ xa...và Kinh tế chính trị chuyên sâu, tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị, các môn về kinh tế ( Lịch sử học thuyết kinh tế, Kinh tế học đại cương, Kinh tế học dân số, Lịch sử kinh tế quốc dân, Tác phẩm kinh điển Mác- Lênin (phần kinh tế), Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học phát triển, Kinh tế học quốc tế, Thống kê kinh tế, Chuyên đề kinh tế, Giới thiệu bộ “Tư bản” của Mác, Một số tác phẩm kinh tế của Lênin, Phương pháp giảng dạy KTCT, Kinh tế học công cộng… cho khoa Giáo dục chính trị.

+ Nghiên cứu khoa học

Một số giảng viên tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ, tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Trung bình hàng năm tổ KTCT hướng dẫn trên 10 khóa luận tốt nghiệp chuyên ban Kinh tế chính trị.

Một số giảng viên chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết nhiều sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đề tài cấp trường, cấp bộ, cấp Nhà nước. Nhiều tác phẩm của cán bộ giảng viên trong tổ đã được xuất bản, được dùng giảng dạy.

Hướng nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị chuyên sâu, tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị, các môn về kinh tế và các vấn đề về kinh tế.

3. Thành tích khen thưởng: tập thể và cá nhân

Tổ KTCT thường xuyên đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến.

Chi bộ KTCT nhận được giấy khen của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền 2009-2011.

Tất cả các thành viên hàng năm đều đạt lao động tiên tiến, trong đó nhiều đồng chí ở tổ KTCT được những danh hiệu cao quý như Chiến sĩ thi đua, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục...

III. THỜI KỲ 2011 - NAY

1. Quá trình xây dựng và phát triển của tổ

Năm 2013, khoa Giáo dục chính trị đổi tên thành khoa LLCT-GDCD, tổ Kinh tế chính trị thành 1 trong các tổ bộ môn của khoa LLCT-GDCD. Cán bộ tổ KTCT tiếp tục phát triển từ nhiều nguồn chủ yếu là sinh viên của khoa và chuyên ngành về Kinh tế chính trị, sau đó học cao học, một số làm nghiên cứu sinh.

Một số đồng chí về tổ bộ môn KTCT giai đoạn này và có nhiều đóng góp cho tổ và hiện nay (2016) vẫn đang làm việc cho tổ bộ môn như cô Ngô Thái Hà (vào tổ từ 2011), cô Nguyễn Thị Mai (vào tổ từ 2011), cô Nguyễn Bích Diệp (vào tổ từ 2011), cô Hoàng Thị Thinh (vào tổ từ 2011), cô Phan Thanh Thanh (vào tổ từ 2013).

Hiện nay, tổ có 13 thành viên, 100% là Thạc sỹ trở lên. Có 2 phó giáo sư, 2 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh trong đó có hai nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

1.      TS. Nguyễn Văn Phúc (Trưởng Bộ môn KTCT, Đảng ủy viên khoa, Bí thư chi bộ KTCT)

2.      ThS. Bùi Thị Thảo (Phó Trưởng Bộ môn KTCT)

3.      PGS.TS. Trần Thị Mai Phương

4.      PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

5.      ThS. Nguyễn Nhật Tân (kiêm nhiệm Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên, ĐHSPHN)

6.      ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền (đang là nghiên cứu sinh tại Úc)

7.      ThS. Nguyễn Gia Thiện (Bí thư Liên chi đoàn khoa LLCT-GDCD)

8.      ThS. Bùi Thị Nhung (Bí thư chi đoàn cán bộ khoa LLCT-GDCD)

9.      TS. Ngô Thái Hà (Ủy viên ban chấp hành công đoàn khoa LLCT-GDCD)

10. ThS. Nguyễn Thị Mai (đang là nghiên cứu sinh).

11. ThS. Nguyễn Bích Diệp (đang là nghiên cứu sinh tại Thụy Sĩ)

12. ThS. Hoàng Thị Thinh

13. ThS. Phan Thanh Thanh

2. Nhiệm vụ chuyên môn

+ Giảng dạy

Tiếp tục giảng dạy Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho toàn trường, và cho tất cả các khoa thuộc các hệ đào tạo chính quy, tại chức, từ xa...

Tổ chủ yếu dạy Kinh tế chính trị, tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị, các môn về kinh tế (Lịch sử học thuyết kinh tế, Kinh tế học đại cương, Kinh tế học dân số, Lịch sử kinh tế quốc dân, Tác phẩm kinh điển Mác- Lênin (phần kinh tế), Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học phát triển, Kinh tế học quốc tế, Thống kê kinh tế, Chuyên đề kinh tế, Giới thiệu bộ “Tư bản” của Mác, Một số tác phẩm kinh tế của Lênin, Phương pháp giảng dạy KTCT, Kinh tế học công cộng...) cho chuyên ban Kinh tế chính trị, cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị.

Năm 2016, với sự nỗ lực của các thành viên trong tổ và trong khoa, tổ Kinh tế chính trị đón khóa sinh viên đầu tiên mã ngành Chính trị học (Sư phạm Kinh tế chính trị), tổ tiếp tục hoàn thiện chương trình của chuyên ban Kinh tế chính trị và bổ sung thêm một số môn mới cho mã ngành này.

+ Nghiên cứu khoa học

Một số giảng viên tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ, tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Trung bình hàng năm tổ KTCT hướng dẫn trên 10 khóa luận tốt nghiệp chuyên ban Kinh tế chính trị.

Một số giảng viên chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết nhiều sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đề tài cấp trường, cấp bộ. Nhiều tác phẩm của cán bộ giảng viên trong tổ đã được xuất bản, được dùng giảng dạy. 100% cán bộ trong tổ đều từng có bài báo đăng trên các tạp chí hoặc hội thảo khoa học.

Hướng nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị chuyên sâu, tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị, các môn về kinh tế và các vấn đề về kinh tế.

3. Thành tích khen thưởng: tập thể và cá nhân

Tổ KTCT thường xuyên đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến.

Tất cả các thành viên hàng năm đều đạt lao động tiên tiến, trong đó nhiều đồng chí ở tổ KTCT được những danh hiệu cao quý như Chiến sĩ thi đua...

4.  Định hướng phát triển của tổ bộ môn.

+ Nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

+ Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

+ Tạo điều kiện cho cán bộ đi học nâng cao.