tổ lịch sử ĐCSVN và TTHCM
Enter Title

TỔ LỊCH SỬ ĐẢNG – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1.     Sự  ra đời của Tổ gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường và của Khoa LLCT – GDCD.

2.     Hiện nay, Tổ có 6 cán bộ:

-         TS. Dương Văn Khoa – Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn

-         GVC. TS Nguyễn Đức Thìn

-         TS. Trần Thanh Hương

-         TS Nguyễn Thị Thanh Tùng

-         Th.s Vũ Thị Mỹ Hạnh

-         Th.s Phan Thị Lệ Dung

Đội ngũ cán bộ của tổ là những người có trình độ chuyên môn, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc. Ngoài 4 cán bộ đạt trình độ tiến sỹ, 2 cán bộ đang làm NCS.

Nhiệm vụ chuyên môn của Tổ:

+ Tổ đảm nhận nhiệm vụ chính trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên toàn trường và các chuyên đề chuyên sâu cho sinh viên Chuyên ban Lịch sử Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Ngoài ra, Tổ còn tham gia giảng dạy các môn khác cho sinh viên toàn trường và sinh viên của khoa các môn: Lịch sử Đảng, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp và Định chế chính trị Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới; 2 năm về trước, tổ còn tham gia giảng dạy các môn: Pháp luât học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

+ Một số thầy cô còn đảm nhiệm các giảng dạy các chuyên đề cho học viên cao học và hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Các thành viên của tổ tích cực viết bài báo, tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài trường. Trung bình mỗi năm, tổ có đến 10 bài báo và tạp chí các loại.  Ngoài ra, các đồng chí còn tích cực tham gia đề tài cấp trường.

Hoạt động tập thể: cán bộ của Tổ đều là những hạt nhân nòng cốt của khoa, tích cực tham gia hoạt động, góp phần xây dựng khoa phát triển, ổn định.

Định hướng phát triển của tổ trong thời gian tới:

+ Phấn đấu 100% cán bộ của tổ đạt trình độ tiến sỹ trở lên.

+ Xuất bản các giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên sâu cho sinh viên chuyên của khoa.

+ Mở mã ngành đào tạo Hồ Chí Minh học và cao học về Chính trị học.