nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

Tổ Kinh tế - Chính trị tổ chức Xemina bộ môn với chủ đề "Giáo dục đào tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0".

Ngày 16/5/2019, Bộ môn Kinh tế chính trị, khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Công dân, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Xêmina với chủ đề: "Giáo dục đào tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0". 

Buổi Xêmina có sự tham gia của đông đảo các giảng viên, sinh viên khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Công dân. Buổi Xêmina nhận được nhiều bài báo cáo của các giảng viên, trong đó có 6 báo cáo được lựa chọn trình bày. Tại buổi Xêmina, các đại biểu đã được lắng nghe nhiều ý kiến trình bày về: Phân tích nội hàm cơ bản của cách mạng công nghiệp 4.0; Làm rõ cơ hội và thách thức của cách mạng 4.0 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt nhấn mạnh tới lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; Đề xuất những giải pháp, những hướng đổi mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo nhằm tận dụng thành tựu của cách mạng 4.0.

Buổi Xêmina mang lại nhiều giá trị lý luận và thực tiễn, là một diễn đàn để các giảng viên có cơ hội trao đổi thảo luận, học hỏi lẫn nhau, được bồi dưỡng thêm những tri thức mới.

 

 

Publish: 6/4/2019 - Views: 268 - Lastest update: 6/4/2019 8:58:58 AM
Related