THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2021


02-08-2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2021

Mã trường: SPH

Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN

Điện thoại: 0985097468; 0983832528

Website: www.hnue.edu.vn

          http://fpe.hnue.edu.vn

 Facebook: Tuyển sinh khoa Lí luận chính trị & Giáo dục công dân-Đại học Sư phạm Hà Nội

I. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

II. Các ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh:

2.1. Ngành Giáo dục chính trị (25 chỉ tiêu)

 1. Phương thức xét tuyển 1 (XTT1)

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển, bao gồm 2 mã ngành tuyển sinh:

+ Mã ngành C19 (7140204B): Ngữ văn, Lịch sử, GDCD: 10 chỉ tiêu

+ Mã ngành C20 (7140204C): Ngữ văn, Địa Lí, GDCD: 10 chỉ tiêu

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn(bao gồm điểm ưu tiên(nếu có)).

 1. Phương thức xét tuyển 2 (XTT2)

- Điều kiện: Tốt nghiệp THPT năm 2021; có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại TỐT; có học lực GIỎI cả 3 năm ở bậc THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện qui định dưới đây:

+ Học sinh đội tuyển cấp tỉnh/thành phố hoặc đội tuyển của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các bộ môn: Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học hoặc Tiếng Anh

+ Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố ở bậc THPT.

+  Học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

+ Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế IELTS>=6.0; TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300; MOS≥950 (Thời hạn 2 năm tính đến ngày công bố kết quả xét tuyển thẳng của trường).

- Tiêu chí: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên bắt đầu từ đối tượng mục 1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt đến các đối tượng mục 2, 3, 4 cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh thuộc đối tượng từ mục 2 đến 4 xét theo tổng điểm trung bình chung cả năm (viết tắt là TĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học học Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ ở bậc THPT (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có). Bài luận tốt được XTT hoặc cộng điểm ưu tiên

 1. Phương thức xét tuyển 3 (XTT3)

- Điều kiện: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại tốt và 3 năm học lực giỏi.

- Tiêu chí: Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp các môn học Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có). Trước hết xét các thí sinh thuộc đối tượng XTT2 theo nguyên tắc xét tuyển của PT2, sau đó xét đến các thí sinh đối tượng XTT3.

2.2. Ngành Giáo dục công dân (163 chỉ tiêu)

 1. Phương thức xét tuyển 1 (XTT1)

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển, bao gồm 2 mã ngành tuyển sinh:

+ Mã ngành C19 (7140204B): Ngữ văn, Lịch sử, GDCD: 40 chỉ tiêu

+ Mã ngành C20 (7140204C): Ngữ văn, Địa Lí, GDCD. 40 chỉ tiêu

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn(bao gồm điểm ưu tiên(nếu có)).

 1. Phương thức xét tuyển 2 (XTT2)

- Điều kiện: Tốt nghiệp THPT năm 2021; có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại TỐT; có học lực GIỎI cả 3 năm ở bậc THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện qui định dưới đây:

+ Học sinh đội tuyển cấp tỉnh/thành phố hoặc đội tuyển của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các bộ môn: Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học hoặc Tiếng Anh

+ Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố ở bậc THPT.

+  Học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

+ Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế IELTS>=6.0; TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300; MOS≥950 (Thời hạn 2 năm tính đến ngày công bố kết quả xét tuyển thẳng của trường).

- Tiêu chí: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên bắt đầu từ đối tượng mục 1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt đến các đối tượng mục 2, 3, 4 cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh thuộc đối tượng từ mục 2 đến 4 xét theo tổng điểm trung bình chung cả năm (viết tắt là TĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học học Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ ở bậc THPT (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có). Bài luận tốt được XTT hoặc cộng điểm ưu tiên

 1. Phương thức xét tuyển 3 (XTT3)

- Điều kiện: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại tốt và 3 năm học lực giỏi.

- Tiêu chí: Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp các môn học Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có). Trước hết xét các thí sinh thuộc đối tượng XTT2 theo nguyên tắc xét tuyển của PT2, sau đó xét đến các thí sinh đối tượng XTT3.

2.3. Ngành Chính trị học (50 chỉ tiêu)

 1. Phương thức xét tuyển 1 (XTT1)

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển, bao gồm 2 mã ngành tuyển sinh:

+ Mã ngành C19 (7140204B): Ngữ văn, Lịch sử, GDCD: 15 chỉ tiêu

+ Mã ngành D66,D68,D70 (7310201C): Ngữ văn,Ngoại ngữ, GDCD: 15 chỉ tiêu–

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn(bao gồm điểm ưu tiên(nếu có)).

 1. Phương thức xét tuyển 2 (XTT2)

- Điều kiện: Tốt nghiệp THPT năm 2021; có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại TỐT; có học lực GIỎI cả 3 năm ở bậc THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện qui định dưới đây:

+ Học sinh đội tuyển cấp tỉnh/thành phố hoặc đội tuyển của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các bộ môn: Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học hoặc Tiếng Anh

+ Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố ở bậc THPT.

+  Học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

+ Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế IELTS>=6.0; TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300; MOS≥950 (Thời hạn 2 năm tính đến ngày công bố kết quả xét tuyển thẳng của trường).

- Tiêu chí: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên bắt đầu từ đối tượng mục 1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt đến các đối tượng mục 2, 3, 4 cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh thuộc đối tượng từ mục 2 đến 4 xét theo tổng điểm trung bình chung cả năm (viết tắt là TĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học học Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ ở bậc THPT (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có). Bài luận tốt được XTT hoặc cộng điểm ưu tiên

 1. Phương thức xét tuyển 3 (XTT3)

- Điều kiện: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ và học lực 3 năm ở bậc THPT đạt từ khá trở lên.

- Tiêu chí: Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp các môn học Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có). Trước hết xét các thí sinh thuộc đối tượng XTT2 theo nguyên tắc xét tuyển của PT2, sau đó xét đến các thí sinh đối tượng XTT3.

III. Các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu, tổ hợp các môn xét tuyển

STT

Ngành học

Tổng chỉ tiêu

Tổ hợp, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

Chỉ tiêu XTT2-XTT3

môn/tổ hợp XTT3

Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế, ưu tiên xét tuyển nếu có bài luận

1

Giáo dục công dân

163

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19)

7140204B

40

83

TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ)

Bài luận tốt được XTT hoặc cộng điểm ưu tiên.

Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

7140204C

40

2

Giáo dục chính trị

25

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19)

7140205B

10

5

Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

7140205C

10

3

 

Chính trị học

(Ngành ngoài sư phạm)

50

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19)

7310201B

15

20

TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD)

Bài luận tốt được XTT hoặc cộng điểm ưu tiên.

Ngữ văn, Ngoại ngữ,

Giáo dục công dân (D66,D68,D70)

7310201C

15

IV. Np h sơ đăng ký xét tuyn đối tượng XTT2, XTT3

- Quy định về hồ sơ đăng ký xét tuyển:

    + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định của trường - mục Biểu mẫu trên trang tuyensinh.hnue.edu.vn)

    + Bản sao công chứng học bạ THPT.

             + Bản sao công chứng giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố (nếu có).

    + Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Tin học: đối với các ngành xét tuyển sử dụng chứng chỉ Quốc tế

              + Biên lai nộp tiền (bản photo) hoặc xác nhận chuyển tiền. 

 • Chú ý: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào 1 ngành.

    + Hồ sơ gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ: P.211-Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội

+ Lệ phí: chuyển tiền vào tài khoản của trường với thông tin sau:

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Số tài khoản: 21510000437126 Tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy.

Nội dung nộp tiền: XTT2021 - - >->

Lưu ý: Sau khi nộp lệ phí, thí sinh phải giữ lại biên lai nộp tiền hoặc xác nhận chuyển tiền để Nhà trường đối chiếu khi cần thiết.

   Thời gian nộp hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển thẳng:

 • Nộp hồ sơ từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 05/7/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)
 • Công bố kết quả: ngày 20/07/2021.(Công bố trên website hnue.edu.vn)

   Nộp các giấy tờ xác nhận thí sinh sẽ học tại trường từ ngày 04/8/2021 đến hết ngày 09/8/2021. Sau thời gian này nếu thí sinh không nộp đủ các giấy tờ theo quy định, Nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng học tại trường và sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

* Lệ phí xét tuyển thẳng: 25.000đ/01 hồ sơ.

 Chú ý:

- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

- Khi đăng ký xét tuyển thí sinh cần ghi rõ trong hồ sơ Tên ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và mã ngành tương ứng với tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ:  Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành SP Giáo dục chính trị tổ hợp Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)

       Cần ghi rõ: Tên ngành:                  Giáo dục chính trị ; Mã ngành: 7140205B

         Tổ hợp xét tuyển:       Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân;  Mã tổ hợp: C19

- Sinh viên học các ngành Chính trị học phải đóng học phí.

Post by: SuperUser Account
02-08-2021