Tin tức nổi bật

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học tổ chức toạ đàm “Tư vấn thực hiện và sử dụng phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học”


27-11-2021

    Để hỗ trợ các bạn sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 - 2022. được sự đồng ý của BCH Liên chi đoàn - Hội sinh viên, Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học đã tổ chức toạ đàm “Tư vấn thực hiện và sử dụng phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học” vào 20h00 ngày 25 tháng 11 năm 2021 bằng hình thức Zoom. 

   Tham gia buổi Tọa đàm có sự hiện diện của TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng, cố vấn học tập chuyên ngành Giáo dục chính trị; ThS. Đoàn Thị Thoa , Trợ lý nghiên cứu khoa học khoa; ThS. Lưu Thị Thu Hà, Bí thư Liên chi đoàn khoa cùng toàn thể các bạn đoàn viên, sinh viên quan tâm đến tọa đàm.

    Buổi tọa đàm gồm có 3 phiên, trong đó phiên 1 trao đổi về cách đặt tên đề tài, các yêu cầu khi nộp đề tài; phiên 2, các báo cáo viên trao đổi về sáu mục đầu tiên trong đề cương nghiên cứu khoa học, tìm hiểu, phân biệt các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu khoa học, hướng dẫn lập phiếu khảo sát (bảng hỏi) và xử lí số liệu qua phần mềm SPSS; trong phiên 3, các báo cáo viên trao đổi về cách lập mục lục cho nghiên cứu khoa học, cách sắp xếp tài liệu tham khảo; giới thiệu một số app kiểm tra độ trùng lặp và giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên.

    Tại buổi Tọa đàm, các bạn đoàn viên, sinh viên cũng đặt nhiều câu hỏi cụ thể liên quan đến cách thức thực hiện, triển khai các đề tài đã đăng ký. Các thầy cô và các bạn báo cáo viên trong câu lạc bộ đã đưa ra những giải đáp, tư vấn hữu ích, thiết thực với các bạn. 

   Một số hình ảnh tại tọa đàm:

                                                                                                                                Ảnh: Clb Nghiên cứu khoa học

Post by: Admin Khoa LLCT-GDCD
27-11-2021

Thông báo

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học tổ chức toạ đàm “Tư vấn thực hiện và sử dụng phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học”


27-11-2021

    Để hỗ trợ các bạn sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 - 2022. được sự đồng ý của BCH Liên chi đoàn - Hội sinh viên, Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học đã tổ chức toạ đàm “Tư vấn thực hiện và sử dụng phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học” vào 20h00 ngày 25 tháng 11 năm 2021 bằng hình thức Zoom. 

   Tham gia buổi Tọa đàm có sự hiện diện của TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng, cố vấn học tập chuyên ngành Giáo dục chính trị; ThS. Đoàn Thị Thoa , Trợ lý nghiên cứu khoa học khoa; ThS. Lưu Thị Thu Hà, Bí thư Liên chi đoàn khoa cùng toàn thể các bạn đoàn viên, sinh viên quan tâm đến tọa đàm.

    Buổi tọa đàm gồm có 3 phiên, trong đó phiên 1 trao đổi về cách đặt tên đề tài, các yêu cầu khi nộp đề tài; phiên 2, các báo cáo viên trao đổi về sáu mục đầu tiên trong đề cương nghiên cứu khoa học, tìm hiểu, phân biệt các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu khoa học, hướng dẫn lập phiếu khảo sát (bảng hỏi) và xử lí số liệu qua phần mềm SPSS; trong phiên 3, các báo cáo viên trao đổi về cách lập mục lục cho nghiên cứu khoa học, cách sắp xếp tài liệu tham khảo; giới thiệu một số app kiểm tra độ trùng lặp và giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên.

    Tại buổi Tọa đàm, các bạn đoàn viên, sinh viên cũng đặt nhiều câu hỏi cụ thể liên quan đến cách thức thực hiện, triển khai các đề tài đã đăng ký. Các thầy cô và các bạn báo cáo viên trong câu lạc bộ đã đưa ra những giải đáp, tư vấn hữu ích, thiết thực với các bạn. 

   Một số hình ảnh tại tọa đàm:

                                                                                                                                Ảnh: Clb Nghiên cứu khoa học

Post by: Admin Khoa LLCT-GDCD
27-11-2021